Какво ще правите с учениците през лятото

Споделяме ви предваканционно вдъхновение от общността на Заедно в час и какви проекти са предвидили да правят учители и възпитаници през лятото с учениците

Училищният вестник на Явор Хаджиев от Долна Баня

Явор Хаджиев

Явор Хаджиев е учител по английски език в СУ “Неофит Рилски”, гр. Долна Баня и участник първа година в програма “Нов път в преподаването” на “Заедно в час”.

Защо точно училищен вестник?

Явор приключва първата си година като учител и забелязва, че в училището няма подобна инициатива. В работата си с учениците се стреми освен да предаде необходимото предметно знание по английски език, да развие и редица други качества и умения в учениците си като:

 • Умения за писане;
 • Четивна грамотност;
 • Критично мислене;
 • Медийна грамотност;
 • Изследователски дух;
 • Работа в екип;
 • Социално-емоционални умения.

Проектът за училищен вестник отговаря именно на тези потребности. С вестника Явор цели още да привлече интереса на ученици от цялото училище и да работи в сътрудничество с колегите си, така че реализацията на неговия проект би сплотила цялата училищна общност. 

Времева рамка за изпълнението на проекта

юни – юли 2020 

Поради епидемичната обстановка Явор е подготвен за изцяло онлайн и дистанционна работа по стартирането на училищния вестник, изготвянето на съдържанието, дизайна и разпространението му.

Целта на учителя е вестникът да продължи да съществува и да се развива по време на следващата учебна година.

Потенциални участници и партньори

 • Ученици от 1. до 12. клас, които имат интерес към медии, мениджмънт и творчество;
 • Колеги на Явор в СУ “Неофит Рилски”, които могат да подкрепят децата с насоки за писане на статии, проучване на теми, редакция, фотография, страниране, дизайн, печат и др.;
 • Училищния парламент;
 • Журналисти от регионални медии.

Лятното училище за родители на Ганка Биволарска

Ганка Биволарска

Ганка е учител по математика в СУ “Неофит Рилски”, гр. Долна Баня и първа година участник в програма “Нов път в преподаването”.

Защо точно училище за родители?

Ганка също приключва първата си година като учител по математика в СУ “Неофит Рилски”. Този опит ѝ позволява ясно да разбере значението на семейната подкрепа и ангажираността на родителите за успеха на децата в училище. Затова тя разработва проекта за училище за родители, водена от стремежа си да е максимално полезна за децата, които са най-застрашени от отпадане от училище.

Целта на проекта на Ганка е да повиши информираността на ромските семейства за последиците от преждевременното отпадане на децата от училище по отношение на личностното им развитие, социалната и икономическата им интеграция в бъдеще. Проектът е базиран на добри практики от работеща методология, публикувани в ръководства и практически материали за работа с ромите в цялата страна.

Времева рамка и детайли по изпълнението на проекта

юни – септември 2020

Първоначално Ганка замисля проекта си за работа с родителите на живо, но предвид извънредната ситуация го адаптира и с възможност за онлайн реализация. 

За родителите на учениците в 5. и 6. клас:

Юни: “Образованието като трамплин за по-добро бъдеще” – Осъзнаване на важността на училището не само като предпоставка за професионален успех, но и за коренно различен живот;

Юли: “Колко високо можем да скочим с помощта на трамплина и как това може да мотивира детето ми да стъпи на него?” – Представяне на съществуващи възможности за развитие за младежите и децата във и след завършване на училище.

За родителите на учениците от 9. до 12. клас програмата се повтаря през август и септември.

Ганка планира всяка тема да бъде поднесена под формата на 100-минутна интерактивна сесия със следната структура:

 • 5 минути включване на родителите и други гости; 
 • 10 минути споделяне на мисията и визията на проекта; 
 • 20 минути филм с поука в подкрепа на мисията на проекта;
 • 20 минути изслушване на госта/гостите (ролеви модел, влиятелен човек от общността, представител на социална служба с акцент върху добрите практики за възпитанието на децата);
 • 10 минути споделяне на впечатления и мнения; 
 • 20 минути предложения за конкретни мерки;
 • 15  минути за индивидуални разговори с родители след сесията, за разясняване на въпроси и изслушване на мнения.

Потенциални участници и партньори

 • Родителите на децата в риск от отпадане от училище;
 • Колегите в училище и особено всеки класен ръководител;
 • Училищното ръководство;
 • Представители на общината;
 • Представители на социални служби;
 • Външни гости – ролеви модели;
 • Влиятелни хора от общността, чиято дума се чува и уважава.

Лятното училище за развиване на уменията на 21-ви век на Евелина Стойчева, Господинка Иванова, Петя Стефанова, Валентин Хаджиев, Яни Радев

Учители в Първо Основно Училище “Георги Бакалов”, Стара Загора

Снимка от миналогодишното издание на лятното училище

Защо точно лятно училище за уменията на 21-ви век?

По същото време миналата година петимата учители в Първо Основно Училище “Георги Бакалов” остават с впечатлението, че в стремежа си да преподават предметно знание, не съумяват да отделят достатъчно внимание на друг важен аспект от учебния процес, а именно уменията на 21-ви век. 

Затова решават да организират лятно училище за учениците си с фокус върху развитието на:

 • Креативно мислене;
 • Работа в екип;
 • Емоционална интелигентност;
 • Четивна грамотност.

На етап планиране на проекта петимата учители определят и основните ключови елементи, които искат да видят в неговата реализация:

 • Занятията и активностите да се проведат на открито и да бъдат изнесени в старозагорските села Змейово и Хрищени, откъдето са и мнозинството от техните ученици;
 • Да използват основно метода на игровизация на учебния процес;
 • Да включат родителите като участници и съорганизатори.

Учителите разпределят планирането на активностите по дни, като всеки работи върху разработването на игри по умението, което смята за своя силна страна.

Времева рамка за изпълнението на проекта

1-12 юли 2019 г.

СЕДМИЦА 1 – с. Хрищени, обл. Стара Загора

ДЕН 1 /01.07.2019г., 09:00 – 12:00ч./ – Работа в екип

ДЕН 2 /02.07.2019г. , 09:00 – 12:00ч./ – Емоционална интелигентност

ДЕН 3 /03.07.2019г., 09:00 – 12:00ч./ – Креативност

ДЕН 4 /04.07.2019г., 09:00 – 12:00ч./ – Четивна грамотност

ДЕН 5 /05.07.2019г., 16:00 – 19:00ч./ – Кулинарен семеен ден

През втората седмица от проекта програмата се повтаря в село Змейово.

Участници и партньори

 • Учениците от Първо Основно Училище “Георги Бакалов”;
 • Техните родители;
 • Кметовете на Змеево и Хрищени;
 • Международен младежки център в гр. Стара Загора;
 • Гости – ролеви модели;

Ако искате да се свържете с екипа от Първо Основно Училище “Георги Бакалов” за повече въпроси и информация за техният проект, пишете на schools@zaednovchas.bg

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути