Летящ старт за децата от квартал “Факултета”

“От днес до 25 август няма да сте деца и ученици, а пилоти на обучение, които развиват своите умения.” С тези думи Милена Димитрова, един от основателите на неправителствената организация “Старт академия София” и възпитаник на програма Заедно в час, откри на 7 август безплатното лятно училище за деца от софийския квартал “Факултета”. Основна цел на инициативата, наречена “Лятна старт академия”, е да подобри академичните резултати на деца, които са отпаднали от училище или са в риск от отпадане, и да развие у тях ключови личностни умения. Това ще им помогне да останат в училище – или да се върнат, ако са напуснали преждевременно.

“Целта ни е да дадем на децата силен старт, с който да влязат в новата учебна година”, каза още Милена Димитрова.

Преждевременното напускане на образователната система е един от най-сериозните проблеми в българското образование. По данни на Националния статистически институт над 21 хил. ученици са отпаднали от училище през учебната 2015/2016 г. Това намалява значително шансовете им за успешна реализация в живота и се отразява и на икономиката и обществото в страната.

Триседмичната академия ще се проведе в създадения от фондация “Здраве и социално развитие” Здравно-социален център за развитие на ромската общност в кв. “Факултета”. В нея ще се обучават 60 деца, повечето от които срещат затруднения в училище и имат нужда да наваксат, а родителите им не могат да си позволят платени летни занимания. Всеки ден учениците ще имат часове по български език и математика, както и дейности по интереси за развиване на важни меки умения като работа в екип, ефективна комуникация и емоционална интелигентност.

По време на академията ще бъде изпробван иновативен модел на обучение, в който децата са разпределени в малки групи според нивото на предметното им знание вместо по възраст.  Всяко дете ще има личен план за развитие и регулярно ще проследява напредъка по него заедно със своя ментор-учител. Във всяка група ще работи тандем от един опитен учител и един доброволец – ученик в гимназиален клас. Голяма част от учителите са възпитаници или съмишленици на програма Заедно в час. Тя е създадена по инициативата на фондация “Америка за България”, с чиято подкрепа продължава да работи за осигуряване на равен достъп до качествено образование в България и до днес.

След приключване на лятното училище “Старт академия София” ще анализира резултатите на учениците, както и цялостната организация и осъществяването на академията. Добрите практики, които са довели до най-съществен напредък при учениците, ще бъдат описани и разпространени, за да могат да се прилагат и от други учители и организации.

“Лятна старт академия” е един от проектите на “Старт академия София” – организация, основана от възпитаниците на програма Заедно в час Милена Димитрова, Елица Генева и Десислава Стоянова. Основна цел на организацията е да осигури възможност за допълнително обучение на деца, отпаднали от училище или в риск от отпадане. “Лятната старт академия” се осъществява с финансовата подкрепа на програма “Европа” на Столична община. Партньори са „Про европейска мрежа“, фондация Заедно в час, фондация „Здраве и социално развитие“ и Столична община, район „Красна поляна“.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.
Абонирай се за бюлетин

Най-важното от нас директно в твоята поща

Можеш да се отпишеш по всяко време.