Видео от Конференция Образование 2016

За първи път тази година Конференция Образование 2016 имаше излъчване на живо през Facebook. Записите от панелите на конференцията от 28 и 29 октомври може да видите тук:

29.10.2016 – Панел 1: Ролята на учлищния лидерски екип в постигането на образователни резултати, които променят живота на децата

28.10.2016 – Панел 3: Иновации в подготовката на нови учители

28.10.2016 – Панел 2: Значението на предучилищното образование за децата от маргинализирани общности

28.10.2016 – Панел 1: Образователната система в България – състояние и перспективи

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди