Гражданска коалиция настоява за медийна грамотност от началното училище

Коалиция за развитие на медийната грамотност на българските деца ще бъде учредена от едни от най-активните граждански организации в страната, сред които и Заедно в час.

Създаването на коалицията ще бъде официално обявено на 11 септември от 18:30 ч. в „Червената къща“, когато ще бъде представена и темата „Медийно неграмотни в дигиталния век – рисковете пред децата ни“.

Основна цел на коалицията е да стимулира обществения дебат по темата. Тя цели още да събере и популяризира съществуващите добри практики за изграждане на базови дигитално-медийни умения у децата от 1 до 4 клас на отделни училища, преподаватели и медии. Тези умения ще станат основата, върху която по-нататъшното образование ще може да гради, за да могат учениците да излизат от средното образование с достатъчна медийна грамотност, за да се включат успешно в икономиката и обществено-политическите процеси като успешни и активни граждани.

Сред учредителите на коалицията са Центърът за култура и дебат „Червената къща“, Институтът за прогресивно образование, Асоциацията на европейските журналисти в България, фондация Заедно в час, Национална мрежа за децата, Националният център за безопасен интернет в лицето на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Асоциация Родители, Образование България 2030, Фондация „Гласът на децата“ и известни журналисти. Коалицията е отворена и кани всички организации и личности, които подкрепят нейната мисия, да се присъединят.

Национално-представително изследване на Националния център за безопасен интернет и МаркетЛинкс от края на 2016 г. показа, че над половината от българските деца не могат да отличат вярна от грешна и фалшива информация. За съжаление, същото признават и 40% от техните родители.

“В Заедно в час вярваме, че медийната грамотност е изключително важно умение за учениците в съвременния свят, което помага не само за формирането на критична и отговорна гражданска позиция, но и успешна професионална и лична реализация в бъдеще.”, споделя мотивацията организацията да се включи в учредяването на коалицията Нели Колева, директор публични партньорства в Заедно в час.

Умението да се търси, обобщава, оценява и създава информация е една от ключовите компетентности в днешния свят. Неговата липса се отразява негативно на перспективите за социално и кариерно развитие и по този начин и върху благосъстоянието на цялото общество.

“Децата днес влизат в интернет още преди да влязат в училище. Част от родителите се възприемат като недостатъчно подготвени да ги направляват в огромната и хаотична информационна среда и не участват в изработването на позитивни и безопасни модели за работа с информация в дигиталния век. Това прави ролята на училището изключително важна, но развитието на медийна и дигитално-медийна грамотност у децата не се радва на нужния приоритет в учебните програми, съдържание и методи на преподаване.”, споделят учредителите на коалицията. 

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути