Новата учебна година на Костинброд

Младежки парламент, ученически театър на английски, състезание по творческо писане, запознаване с работата на държавните и местни институции, дебати, младежки клуб – това бяха само част от идеите, които учители по програма Заедно в час в Костинброд споделиха във вторник пред представители на местната власт и общността в града. Те са част от плановете на учителите за новата учебна година, а основната им цел е през тези и други дейности учениците им да усвоят знания и да развият ключови умения на 21 век като критично мислене, самостоятелност, чувство за отговорност, работа в екип, креативност и презентационни умения.

На събитието, което се проведе в читалище “Иван Вазов”, присъстваха кметът на община Костинброд Трайко Младенов, зам.-кметът Любен Кънчев, председателят на Общинския съвет д-р Атанас Тенев, други представители на местната власт, ръководителите на читалищата в града, директори на училища, учители и родители. Те се включиха активно в обсъждането на плановете на учителите и споделиха възможности за сътрудничество с училищата като участия на ученици на заседания на Общинския съвет, дебати с представители на местната власт, посещения на професионалисти от различни сфери в класните стаи и организиране на извънучилищни събития.

“Образованието се равнява на сигурността на една държава”, сподели в началото на събитието кметът на Костинброд Трайко Младенов и призова учителите да продължат отговорната си работа в училищата и да работят заедно с общината за развитието на града.

Учителите, които участваха в събитието, са част от програмата на фондация Заедно в час, чиято мисия е всяко дете в България да има равен достъп до качествено образование. Организацията внимателно подбира, обучава и подкрепя професионалисти от различни сфери да бъдат учители за минимум две години, както и дългосрочни поддръжници на каузата за по-добро образование. Важна част от дейността им е и ефективното сътрудничество с ръководствата на училищата, останалите им колеги, родителите и представителите на местната общност. Публичното споделяне на плановете за новата учебната година цели да намери тези пресечни точки в работата на всички участници в образователния процес, така че той да е максимално полезен за учениците.

Плановете за новата учебна година

Учителката по английски език в СУ “Д-р Петър Берон” Мая Младенова ще заложи през новата учебна година на извънкласни дейности като ученически театър на английски, състезания по творческо писане, публично представяне на идеи на ученици за подобрения на средата, в която живеят. Нейната голяма цел е учениците й да се научат да общуват свободно на чужд език пред публика, да развият чувство на самостоятелност и отговорност, да могат да изразяват мнение и да го аргументират. “Уменията за общуване са умения, които се развиват, и мястото за това е училището”, сподели Мая Младенова.

Фокусът на Радослава Георгиева, която преподава в начален курс в СУ “Д-р Петър Берон”, ще бъде върху това учениците й да опознаят как работят държавните и местните институции. В края на учебната година те ще организират “Базар на институциите”, на който ще представят събраната от самите тях информация. Учениците на Радослава вече успяха да посетят Народното събрание преди няколко седмици, а през следващите месеци им предстоят и други срещи с държавните учреждения. Учителката планира да работи още за развитието на финансова грамотност и да съживи ученическите съвети, в които децата да могат да изразяват мненията си по различни въпроси.

Василена Филимонова, която преподава за първа година в професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство “Св. Георги Победоносец”, ще използва опита си от бизнеса, където работи преди да стане учител, за да развива умения, на които работодателите държат най-силно. Сред тях са работата в екип, лидерските умения, критичното мислене и ангажирането с актуални социални и обществени проблеми. Василена, която води часове по предприемачество, английски език и физическо възпитание, сподели също, че на първо място за нея е здравето на учениците и затова стимулира сред тях воденето на здравословен начин на живот.

“Работата с деца е равна на работа с бъдещето”, вярва учителят по история и география в Първо ОУ “Васил Левски” Николай Борисов. Основна цел за него е развиването на четивната грамотност на учениците – умение, което според международното изследване PISA затруднява близо половината от българските младежи. Чрез много дискусии, стимулиране на въображението на децата и каре в местния вестник за ученици – автори Николай иска да развие у учениците си усещането им за значимост. Те трябва да осъзнаят, че са част от гражданското общество и двигатели на бъдещи промени, допълва още учителят.

Шизен Изет, която преподава география в СУ “Д-р Петър Берон”, ще подготвя учениците си за дебат с представители на общината в края на учебната година. По този начин тя иска да развие у младежите уменията им да работят в екип, да мислят критично и да решават казуси. Друг неин фокус е емоционалната интелигентност, затова и плановете й включват да работи с учениците за това да разпознават емоциите си и да добият увереност, че бъдещето им зависи от тях самите.

Борба с бедността и с климатичните промени, качествено образование, равенство между половете, устойчив икономически растеж са само някои от глобалните цели на ООН, които ще влязат в часовете по английски език на учениците на Стоян Райков от професионалната гимназия в Костинброд. Те ще бъдат теми на проекти, събития и дискусии през учебната година, така че младежите да се ангажират активно с някои от актуалните в днешно време проблеми и да им дадат гласност. Цялата събрана информация гимназистите ще включат в наръчник за работа по глобалните цели с решения за подобряване на живота на хората.

Учителката по история от професионалната гимназия “Св. Георги Победоносец” Кристина Ушева си поставя за цел да помогне на учениците си да станат активни граждани, които познават своите силни страни и са отговорни за собственото си развитие. “Искам да знаят с кого, къде и как да сбъднат мечтите си”, сподели тя и подчерта, че е важно младежите да се формират като личности и да изразяват индивидуалните си черти и потребности. Кристина работи за създаването на активен младежки парламент, който да включва ученици от няколко училища. Една от целите й е гимназистите да се включат в сесиите на община Костинброд, за да участват във взимането на решения за средата, в която живеят.

Към един “по-развлекателен, по-жизнен и по-пъстър Костинброд” са се насочили учениците на Здравко Керелски, който преподава английски език и философски цикъл също в професионалната гимназия. Те ще работят за създаването на младежки клуб – място, в което младите хора в града да могат да се събират с връстници, да творят, да водят дискусии, да канят интересни за тях хора от различни професионални сфери. Това ще е място, създадено от младежи за младежи, обясни Здравко. А през работата по клуба учениците ще могат да развият организационните и лидерските си умения, да добият увереност и да се ангажират с решаването на конкретен проблем в града – липсата на достатъчно обществени пространства за младите хора.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.
Абонирай се за бюлетин

Най-важното от нас директно в твоята поща

Можеш да се отпишеш по всяко време.