От випуск 2019-2021 на “Заедно в час”: Антония и Николай

На 15 април приключва тазгодишната кампания за набиране на нови участници в програмата на “Заедно в час”. Първите кандидати, успешно преминали етапите на подбор, вече са ясни и започнаха предварителната си подготовка за влизане в класните стаи от септември 2019 г. През лятото им предстои и интензивна Лятна академия, която включва както теоретична подготовка, така и практическа работа с ученици.

Представяме ви двама от първите участници в новия випуск 2019-2021 г. на “Заедно в час”. Повече за още трима от новите участници в програмата да намерите в тази статия. Ако и вие искате да работите заедно с тях за това всяко дете да развие потенциала си и да бъде успешно, кандидатствайте на сайта ни до 15 април.

Антония Кънчева: Реших, че искам да бъда част от системата, защото промяната се гради с десетилетия и искам да дам своя принос

Антония е на 29 години и родена в Шумен. Завършила е „Журналистика“ и „Икономика и управление на бизнеса“. Има 6-годишен опит в медийната сфера, последно като редактор и водещ на новини в БНР – Радио Шумен. Ангажирана е с образованието и помага за личностното развитие на младите хора като лидер от екипа на Международната награда на херцога на Единбург. Готова е да допринесе за образователната промяна и трансформиране на ограничаващите обществени нагласи.

Защо избра да кандидатстваш за програмата на „Заедно в час”?

В работата ми като журналист присъствах на събитие на фондация „Заедно в час” и останах впечатлена от мисията за осигуряване на равен достъп до образование на всяко дете. С каузата са ангажирани стотици млади и амбициозни учители от цялата страна, които са специалисти в различни професионални области, но са посветили две години от живота си, за да бъдат част от промяната в образователната система. В онзи момент си дадох сметка, че постоянно се дискутират проблемите в сферата – ниските резултати на учениците, липсата на мотивация за учене, агресията в училище, но колко са хората, които се ангажират пряко с тези процеси. Реших, че искам да бъда част от системата, защото промяната се гради с десетилетия и искам да дам своя принос.

Вярвам, че всяко дете има потенциал да се развива и да постига успехи.

Проблемът е, че социално-икономическите фактори водят до сериозна сегрегация в образователната система и децата от по-малките места изостават в развитието на когнитивните си възможности спрямо техните връстници от по-големите градове. Тези деца растат в социална изолация, често нямат стабилна семейна среда, защото родителите им работят в чужбина и ги отглеждат техните баби и дядовци.

В бедните райони на страната подрастващите нямат пълноценно детство, живеят в лишения, поемат функциите на възрастните в отглеждането на по-малките си братя и сестри, грижат се за физическото си оцеляване. Всички тези фактори оказват влияние върху бъдещото им развитие като индивиди. Те имат нужда от подкрепа, от значим възрастен, който да повярва в тях, да им бъде поведенчески пример и да им помогне да открият своите силни страни и таланти. Искам да бъда този значим възрастен за тях, да им помогна да развият качества и умения, които ще им бъдат необходими в тяхната бъдеща реализация. Искам да допринеса за изграждането им като личности, които могат да взимат решения самостоятелно, да поемат отговорност за постъпките си и за живота си.

Какво очакваш от следващите две години като учител?

Очаквам да видя отблизо образователната действителност и да бъда изправена пред предизвикателствата, с които всеки учител се сблъсква ежедневно. Давам си сметка за отговорността на решението да бъда учител. В момента образователната система се трансформира, навлизат нови преподавателски методи и подходи.  Като учител ще използвам всички ресурси, за да ангажирам децата с учебния процес и да развиват умения за критично и аналитично мислене, работа в екип, креативност, способност за решаване на реални казуси и анализ на собственото им поведение.

През лятото ще участвам в Лятна академия и Летен институт, които ще ми дадат нужния ресурс, за да изготвя своята стратегия, да си поставя цели, които искам да постигна през следващите две учебни години. Щастлива съм, че се присъединих към семейството на фондация „Заедно в час” и се чувствам част от голяма общност, която има обща цел – по-качествено образование за децата ни. Общувам със съмишленици, с които имаме сходни вярвания и нагласи, усещам подкрепата от всички хора от екипа на фондацията.Всичко това ще ми помогне да се изградя като професионалист и да бъда успешна в класната стая.

Сигурна съм, че участието ми в програмата ще бъде трамплин и за личностното ми израстване. Обученията ще ми помогнат да развия умения за планиране, целеполагане, саморефлексия, ефективно изпълнение на поставените задачи, гъвкавост в общуването.

От какво образование имат нужда учениците, за да бъдат успешни и щастливи?

Качественото образование помага на индивида да води осъзнат, пълноценен и творчески наситен живот. То ни дава ресурси за справяне в живота, като базисни умения за четене и тълкуване на текстове с различно съдържание, математически и логически умения.

В днешния дигитален свят информацията е достъпна и децата трябва да се научат да я селектират и анализират. Излизаме от епохата на предметното знание и по-скоро се насочваме към формиране на така наречените „меки” умения.

Учениците трябва да имат критично мислене, да се научат да работят в екип, да прилагат наученото при решаване на реални казуси и проблеми. По този начин ще бъдат ангажирани с учебния процес, а не просто да бъдат пасивни слушатели. Това е сериозно предизвикателство, защото след разговори с колеги разбирам, че самите ученици са свикнали с утвърдения начин на преподаване, учителят просто да си „изпее” урока, а опитите да работят в екип водят до спорове и незачитане на гледната точка на другия. Става въпрос за утвърдени модели и нагласи, наслагвани с десетилетия и тяхната промяна изисква целенасочена работа. Когато стотици учители са ангажирани с този процес и вярват в потенциала на всяко дете, вярвам, че промяната е възможна.


Николай Иванчев: Хора с общи идеи, общи мисии и обща работа са гаранция за успех във всяка една дейност

Николай е завършил “Икономика” в СА”Д.А.Ценов”, гр.Свищов. Работил е като мениджър, а след одобрението му за участник в програмата на “Заедно в час” и посещение в училището в село Дисевица, Плевенско, решава, че няма търпение да работи като учител и от януари преподава по икономика. И за първи път през професионалния си път се усеща удовлетворен от своята работа.

Защо избра да кандидатстваш за програмата на “Заедно в час”?

Избрах да кандидатствам за програмата на “Заедно в час”, защото смятам, че е нужна промяна в качеството на образованието в България. Идеите на програмата са напълно идентични с моите относно развитието на образованието. Липсата на мотивирани и амбицирани учители води до излизането на не добре образовани хора след завършването на средното си образование. Тук ролята на “Заедно в час” е огромна при подготовката на тези учители.

Грабна ме техният хъс, амбицираност и решителност за тази промяна. Ако искаме нещо да променим, то това зависи изцяло от нас самите. Енергията, която има целия екип на фондацията достатъчно ме мотивира, за да изоставя професията си и да се отдам на училището и то още преди да постъпя като учител по програмата на “Заедно в час”. Хора с общи идеи, общи мисии и обща работа са гаранция за успех във всяка една дейност.

Какво очакваш от следващите две години като учител?

През тези две години очаквам да покажа на моите ученици защо е важно училището. Чрез моя личен пример ще докажа, че знанията са основния прозорец към света. Децата трябва да разберат, че училището е най-важната институция, в която те придобиват знанията, които ще прилагат през целия си живот. А най-голямото ми очакване е след завършването на тези две години да видя горди, знаещи и можещи ученици, които да гледат с уважение учителите и самата институция “училището”. Бих искал всички да разберат за мисията на “Заедно в час” и всеки един от тях да подпомага следващите ученици, които ще постъпят в клас. Образован народ е силен народ. Всичко зависи от самите нас.

От какво образование имат нужда учениците, за да бъдат успешни и щастливи?

Учениците имат нужда и право на равно, качествено и достойно образование. Разделянето им вреди на тяхното развитие като личности и ги демотивира. Те имат нуждата от индивидуална и цялостна подкрепа през целия период на обучение. Ние като техни учители трябва да се отнасяме с уважение към тях, да развиваме техните интереси и ценности, както и да развиваме методи и способи за тяхното качествено образование. Всяко едно дете има нужда от внимание, да повярваме в тях и да ги учим да бъдат уважаващи, както себе си, така и околните. Те имат право на това, а ние можем да им го дадем с помощtа на “Заедно в час”.

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути