Elena Schmidt

Д-р Елена Кирчева-Шмидт

член на Съвета на директорите на Заедно в час

Д-р Елена Кирчева-Шмидт е изследовател със сериозен опит в оценките на въздействието на разнообразни организации, програми и дейности, свързани с образование и обществено здравеопазване. Д-р Шмидт е родена в България и учи и се развива професионално в САЩ. Тя е доктор по Градско образование от Temple University, магистър по Политичски науки от Penn State University и бакалавър по Международни отношения и история от Colgate University. Към момента тя работи като Програмен ръководител “Оценки” към Apex Evaluation. Д-р Шмидт също участва в изследователските екипи, които извършват две независими външни оценки на въздействието от работата на фондация “Заедно в час” през последните години.

“Включвам се в Съвета на директорите на “Заедно в час” с искрената увереност, че организацията има несравним потенциал да постигне системна промяна в образователната сфера в България. Свидетел съм на това с каква отдаденост и професионализъм работи целият екип в изпълнение на поставените цели, с които съм запозната добре в качеството си на експерт в редица оценки на въздействието на програмите им за последните близо 10 години.”, споделя д-р Шмидт. 

Нашият екип