Diana Stefanova

Диана Стефанова

Член на съвета на директорите на Заедно в час

Диана Стефанова е Венчър Партньор във фонда за рискови инвестиции BrightCap Ventures и Вицепрезидент „Регионални стратегии за развитие” във VMWare (наскоро закупена от Broadcom). Тя ръководи българския офис на фирмата с екип от над 2000 професионалисти. Диана притежава повече от 25 години управленски и организационен опит с фокус върху стратегическо и бизнес развитие както на малки и стартиращи технологични компании, така и на глобални компании като VMware. През годините е придобила богат опит в управление на мултинационални екипи като е работила и живяла в България, Германия и САЩ. 

През годините Диана работи активно за подобряване бизнес климата в България и налагане имиджа на българския ИТ сектор като дестинация, привлекателна за чуждестранни инвестиции. Влага усилия в редица каузи, някои от които са: повече успешни жени в технологичния сектор, завръщане на българите от чужбина в България и образованието като двигател на успеха на България.

Диана припознава каузата за равен достъп до качествено образованието на всяко дете на “Заедно в час” и през годините подкрепя организацията с редица инициативи.

“За мен образованието е ключов фактор, спомагащ развитието и просперитета на България в икономически, политически и социален план. През годините имах възможността да живея и работя в държави като САЩ и Германия. Вярвам, че имаме чудесни “елитни” училища в България, които в много отношения са сравними и дори задминават добрите училища в САЩ и Германия. За съжаление, тези “елитни” училища са изключително малко, а за да постигнем качествена промяна в образованието трябва да достигнем до всички училища и да направим системна промяна. Каузата “равен достъп до качествено образование на всяко дете” е близка до моето сърце и бих се радвала ако имам възможност да допринеса за успеха ѝ. Моята мечта е децата ни да живеят в една по-успешна България и в един по-добър свят. Убедена съм, че това не може да стане без системна промяна в образованието.”

Нашият екип