Todor Breshkov official photo

Тодор Брешков

член на Съвета на директорите на Заедно в час

Тодор Брешков е управляващ съдружник във фонда за дялово и рисково финансиране LAUNCHub Ventures и подкрепя фондацията ни от години под различни форми. Той има богат опит в редица бизнес сектори – инвестиционно банкиране, недвижими имоти, бизнес управление и развитие, финанси и предприемачеството. В своята мотивация да стане член на Съвета на директорите през 2023 г. той споделя:

“Вярвам, че образованието е единственото нещо, което може да направи един човек свободен, а едно общество – успешно и прогресиращо. Ето защо “Заедно в час” е една от инициативите, които ми вдъхва надежда, че всяко едно българско дете, независимо от произход, пол и социален статус и място, на което живее, може да има достъп до качествено образование и по този начин можем да му дадем шанс за свободен избор и инициатива. Ние като общество сме длъжни да реализираме това, а времето, в което живеем ни предоставя всички инструменти, за да го направим възможно.”

Нашият екип