Подкрепяме становищата на НМД и УНИЦЕФ относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето

Становище относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето със сигнатура № 0054-01-111, внесен на 04.12.2020 г.

Фондация “Заедно в час” е неправителствена организация, работеща от 2010 г. насам за това всяко дете в България да има равен достъп до качествено образование като подкрепя учители и училищни екипи. От 2020 г. организацията е член на Националния съвет за закрила на детето. Учителите, които “Заедно в час” подкрепя, често работят с деца в риск. Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето и съблюдаването на най-добрите интереси на децата са водещи принципи в нашата работа. 

Запознахме се с текста на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето със сигнатура № 0054-01-111, внесен на 04.12.2020 г. и изпратените досега становища по този законопроект. Изцяло подкрепяме становищата, изпратени от Национална мрежа за децата и УНИЦЕФ. На база аргументите, описани в тези две становища и предвид експертизата на двете организации – най-голямата в България мрежа от неправителствени организации, работещи с деца и семейства, и организацията, представляваща ООН по въпросите за децата и работеща в 190 държави и територии, за да отстоява правата на всяко дете, смятаме, че законопроектът следва да бъде отхвърлен в цялост

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути