Кой и защо подкрепя проекта “Разбираш ли училището?”

многоезичие дарители методика

Научете каква е мотивацията на част от дарителите за проекта ни за разработване на методика и практически полезни учебни материали за деца с различен майчин език от българския

В края на миналата година усилено ви разказвахме за проекта ни за създаване на методика и полезни учебни материали за деца с различен майчин език от българския. Проектът е съвместен между “Заедно в час” и сдружение “Едукарт” и подкрепя едни от най-уязвимите ученици в българската образователна система. Неговото финансиране се осъществява изцяло с публична дарителска кампания. В нея до края на 2020 се включиха стотици хора от цял свят. Днес споделяме мотивацията на трима от тях защо подкрепят проекта и какво означава той за тях. Това са Рада, Огнян и Нгуен. И тримата работят в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и освен с лични дарения инициираха кампанията да получи подкрепа и от техния работодател като част от вътрешно корпоративната програма  “Инициатива на общността”:

Рада Томова

„Подкрепих кампанията, защото вярвам, че всяко дете има право на качествeно образование и защото бях впечатленa от резултатите, които програмата на “Заедно в час” постига c хиляди ученици от уязвими общности, давайки им по-добър старт в живота в родината ни.“

Рада Томова, Principal, Capital Markets Development в ЕБВР

Огнян Желязков

„Участвам в проекта, защото вярвам, че без равен старт и възможности за всички, нашето общо бъдеще ще по-малко бляскаво отколкото може да е.“

Огнян Желязков, Knowledge Operations Coordinator в ЕБВР.

Нгуен Ле, който е основен инициатор на дарителската кампания също споделя своята мотивация:

nguyen le balgarski ezik
Нгуен Ле

”Oткакто се помня се дефинирам като български виетнамец. Българското обаче не идва толкова от факта че съм роден или живял в страната, а от това че приемам културата, историята и хората присърце, че имам прекрасни спомени и добри приятели в България, че се чувствам активна част от обществото. Всичко тези емоции (а и като цяло човекът, който съм аз днес) нямаше да са същите, ако като невръстно дете в България нямах възможността да възприемам информация на български език и да комуникирам с връстниците си! И затова за мен е важно кампанията за билингви да се разрасне и да успее – за да могат повече деца уверено да наричат България дом. В дългосрочен план, от това печелим всички.”

Вие също може да подкрепите проекта, за да могат повече деца да разбират езика на училището, на общуването, на възможността за успех в обществото. 

Прочетете повече за напредъка по проекта и разработването на диагностичния езиков инструмент.

Вижте и запис от уебинара “За многоезичието с разбиране”, където подробно разказваме за ползите от проекта не само за децата с различен майчин език, но и за българските деца, които израстват в чужбина в различна езикова среда. 

Прочетете още:

в Тоест – Езикът като дом. За обучението на деца, чийто майчин език не е български

в Свободна Европа – Мълчаливите от последния чин. Как се преподава на деца, които не знаят български

сътрудник "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час"

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути