“Заедно в час” се присъедини към Хартата на многообразието в България

Харта на многообразието в България
Член на Хратата на многообразието в България

“Заедно в час” официално се присъедини към Хартата на многообразието в България. По този начин стана част от общността на компании и организации, които се ръководят от ценностите на многообразието в своята бизнес стратегия и поставят на първо място таланта и уменията на своите служители независимо от техните различия. 

Хартата поощрява компаниите да създават и прилагат политики, свързани с управление на многообразието, превенция на дискриминацията и поощряване на равнопоставеността. Тя е инициирана и създадена като съвместна инициатива на Българския форум на бизнес лидерите и Центъра за изследване на демокрацията. Официалното представяне на Хартата беше през септември 2020, а сред учредителите са 10 от най-големите български компании.

С подписването на Хартата на многообразието всяка организация се съгласява да прилага 7-те принципа на документа и да отчита дейностите си чрез онлайн въпросник веднъж на две години.

“В “Заедно в час” принципите на многообразието и уважението към различията винаги са били важна част организационната ни култура. Те са заложени както в ежедневната работата на екипа, така и в мотивацията и действията на всички учители в програмите ни. Визията на организацията също пряко свързана с тях – осигуряването на равен достъп до качествено образование за всяко дете, без значение от това къде живее, какъв е неговият етнос, пол или финансовите възможности на родителите му. 

Убедени сме, че уважението към другия е неизменна част от качественото образование на всеки съвременен човек. С подписването на Хартата вярваме, че заедно с други компании и организации съмишленици ще бъдем още по-силни и по-близо до превръщането на принципите на многообразие в принципи на цялото ни общество ”, споделя Траян Траянов, изпълнителен директор на “Заедно в час” за подписването на документа.

Многообразие на работното място - онлайн дискусия

Във връзка с представянето на Хартата в България на 21 януари “Заедно в час” организира и специална онлайн дискусия “Многообразие на работното място” с представители на бизнеса и експерти. Събитието е безплатно, но изисква предварителна регистрация тук.

Участници в онлайн дискусията са бизнес лидерите Зоя Паунова и Ираван Хира, експертът по многообразие и автор на доклада “Човешкото многообразие на работното място 2019” Веси Ташева и Ивелина Пашова, ръководител на програма “Училища за пример” в “Заедно в час”.

Повече за събитието научете тук.

Пълният текст на хартата може да прочетете на сайта DIVERSE.BG, както и да видите останалите компании, които са подписали документа до момента. 

сътрудник "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час"

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути