Включи се в първия социален форум за доброволци “Човек за пример”

Доброволчеството е една от най-силните форми на социална активност, която помага с малки стъпки всеки ден да живеем в по-отговорно, сплотено и силно общество. Силно вярваме, че доброволците са истински хора за пример, които през споделения си опит и научени уроци имат възможност да намерят още съмишленици и дългосрочно да подобрят света, затова и организираме първия социален форум за доброволци “Човек за пример”.

На 8. април от 13.00 до 19.00 ч. в София Тех Парк искаме да съберем именно хората, които даряват време, усилия и знания и вярват, че промяната на средата зависи от личната ангажираност и всеки един. Искаме да почерпим от опита на всеки един и да отпразнуваме заедно ценните победи на доброволчеството в България. Не на последно място ще се опитаме да поставим акцент и върху един от ключовите обществени проблеми в страната ни – неравния достъп до качествено образование, който пряко се отразява на всички сфери на живота и икономиката в България. Целта ни е да създадем пространство, където доброволци от различни сфери да се запознават, да споделят и популяризират каузите си. Убедени сме, че взаимодействието между социално ангажирани хора и организации е ключово за постигането на общата ни цел.

Предвидили сме в края на деня всяка кауза да има свои постер/щанд/кът, където в по-неформална обстановка всеки ще има възможност да се запознае с дейността на представените организации.

Събитието е напълно безплатно, но е нужно да потвърдиш участие в тази форма за регистрация до 6 април, където да ни разкажеш малко повече за себе си и каузата, на която си се посветил.

Какво искаме да си вземеш от този ден?

  • Много нови приятелства с други социално активни хора за пример;
  • По-детайлно познаване на значимите доброволчески каузи в България и хората/организациите, които стоят зад тях;
  • Детайлно разбиране на проблема с неравния достъп до качествено образование в България, за чието разрешаване работи Заедно в час;
  • Специална изненада за спомен.

Какви активности сме планирали по часове?

13.00-13.30 Откриване и кратко представяне на каузите, които ще вземат участие

13.30-16.00 Разделяне по отбори и участие в “приключенски” активности

16.00-16.30 Рефлексия на кафе и сладки

16.30-17.00 Представяне на отборите

17.00-19.00 На сладки приказки с вино

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути