“Лятна старт академия” предоставя безплатно обучение за ученици, отпаднали или в риск от отпадане от училище

60 деца от непривилегировани общности ще се обучават допълнително от 7 до 25 август

60 деца от квартал „Факултета” ще получат допълнителна подкрепа по ключови учебни дисциплини по време на безплатна “Лятна СТАРТ академия” от 7 до 25 август 2017 г. Лятното училище е един от проектите на „Старт академия София“ – неправителствена организация, основана от възпитаниците на програма Заедно в час Милена Димитрова, Елица Генева и Десислава Стоянова. Основна цел на организацията е да осигури възможност за допълнително обучение на деца, отпаднали от училище или в риск от отпадане.

По време на “Лятната СТАРТ академия” ще бъде тестван иновативен модел на обучение, разработен от „Старт академия“, който включва работа с учениците според нивото на предметното им знание по български език и математика. Всяко дете ще има личен план за развитие и регулярно ще проследява напредъка по него заедно със своя ментор-учител. Във всяка група ще работи тандем от двама учители – един опитен учител и един доброволец ученик в гимназиален клас. Предвижда се и работа с личния ментор по групов или индивидуален проект. Академията цели да повиши мотивацията за учене и усещането за успех на децата, което би им помогнало да се върнат или останат в училище.

Лятната СТАРТ академия” се осъществява с финансовата подкрепа на програма “Европа” на Столична община. Партньори са „Про европейска мрежа“, фондация Заедно в час, фондация „Здраве и социално развитие“ и Столична община, район „Красна поляна“.

“С “Лятната СТАРТ академия” всички партньори по проекта искаме да подобрим академичните резултати и развитието на важни личностни умения в едни от най-уязвимите групи ученици, които са в риск от отпадане или вече отпаднали от образователната система. Надяваме се нашата работа да допринесе за намаляване на случаите на ранно прекъсване на основното и средното образование, а по този начин да позволим на тези деца да имат по-добро и сигурно бъдеще”, споделя Милена Димитрова от екипа на “Старт академия София”.

След приключване на лятната академия ще бъде извършен анализ на резултатите на учениците, както и на цялостната организация и осъществяване на обучението. Добрите практики, които са довели до най-съществен напредък при учениците, ще бъдат описани и събрани в печатно издание. Те ще бъдат представени като ресурс за работа в занималните на други училища в Столична община. Описаните добри практики ще бъдат използвани и в обучението на учителите по програма “Заедно в час”.


подкрепете лятна старт академия

В момента Академията набира средства за осигуряване на учебни материали и пособия за учениците в рамките на обучението. Нужната сума е 1400 лв, като всеки може да се включи с дарение по избор през сайта “Платформата” тук.


Старт академия София” е неправителствена организация, която си поставя за цел да развива знания, умения и нагласи у ученици и младежи, да ги мотивира и насърчава за постигане на високи академични и личностни резултати. Организацията вярва, че всички деца могат и заслужават да имат своя успешен старт в живота, а важен фактор за това е доброто и качествено образование, което им помага да се развият като личности.

От 2015 година “Старт академия София” провежда съботно училище в сградата на 75 ОУ „Тодор Каблешков“ за деца от столичния квартал „Факултета“. Обучението се осигурява от група учители и възпитаници на програмата Заедно в час, а целта е децата и младежите, някои от които са отпаднали от училище, да наваксат със знанията си по български език и математика и да развият и т. нар. меки умения като работа в екип, комуникация, емоционална интилигентност и др. Съботното училище дава възможност на децата да намерят и нови приятели и да срещнат успешни ролеви модели в лицата на учителите.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.
Абонирай се за бюлетин

Най-важното от нас директно в твоята поща

Можеш да се отпишеш по всяко време.