Общинският съвет на Пловдив прие Стратегията за развитие на образованието в общината

Единодушно с 40 гласа “за”, нула “против” и нула “въздържал се” Общинският съвет на Пловдив прие на 27 юли Стратегията за развитие на образованието в общината за периода 2017-2020 г.

Документът е създаден в партньорство с фондация Заедно в час и има за цел да изгради съвременна визия за образованието в Пловдив. Той съдържа конкретни цели, области за въздействие, приоритетни дейности и измерими индикатори за успех, които отговарят на нуждите и възможностите на местните власти, население и бизнес.

Крайна цел на стратегията е всеки млад човек в града да е усвоил на основно ниво ключовите компетенции за успех в ХХI век. А дългосрочната визия за образованието в Пловдив е то да осигурява подкрепяща среда и възможности за развитие на потенциала на всяко дете и млад човек, така че градът да привлича, развива и задържа ефективни специалисти за индустрии и стопанства с висока добавена стойност и уникални таланти за богат и привлекателен културен и интелектуален живот.

Документът включва конкретни мерки и дейности по пет основни приоритета:

  1. осигуряване на условия за повишаване на качеството на образование и подкрепа на децата, учениците и студентите;
  2. поддържане и развиване на материалната и техническа база в училищата и детските градини;
  3. подкрепа за изграждането на ключови педагогически кадри;
  4. кариерна ориентация и подготовка за професионална реализация на учениците и студентите;
  5. координация и ефективно сътрудничество между различните институции и заинтересовани страни в системата на образованието.

В работната група по стратегията участваха зам.-кметът на община Пловдив Стефан Стоянов, експерти от местната администрация, директори, учители, университетски преподаватели, представители на местния бизнес и неправителствения сектор, а ръководител беше Анна-Мари Виламовска. От страна на Заедно в час се включиха изпълнителният директор на фондацията Евгения Пеева-Кирова, програмният директор Траян Траянов, директорът “Публични партньорства” Нели Колева и възпитаниците на програмата Георги Дянков и Кристина Рангелова.

Повече информация за стратегията може да намерите на сайта на Община Пловдив тук.

Вижте и кратка версия на стратегията тук:

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.
Абонирай се за бюлетин

Най-важното от нас директно в твоята поща

Можеш да се отпишеш по всяко време.