Зам.-председателят на ЕК: Образованието трябва да се развива чрез инвестиции в учителите

Заместник-председателят на Европейската комисия Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, се включи в дискусия с представители на сдружение “Образование България 2030” в София на 21 юли.

„В краткосрочен план мерките за подобряване на образованието могат да се фокусират върху разширяване обхвата на професионалното образование и обучение в партньорство с бизнеса. В дългосрочна перспектива образованието трябва да се развива чрез инвестиции в развитието на учителите и приобщаващо образование за всички от обществото“, заяви г-н Катайнен, за когото това беше втора среща с представители на  “Образование България 2030”.

Сдружението обединява над 40 организации от публичния, частния и гражданския сектор в страната и публични фигури. Заедно в час членува в сдружението от неговото създаване, а в неговия управленски екип влизат и възпитаници на програмата за професионално и лидерско развитие на фондацията.

На срещата  присъства и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който сподели:

„Приоритет на правителството ни е образователната система да осигури равен достъп до качествено образование, т.е. равен достъп до добри учители. От една страна сме поели ангажимент за увеличение на заплатите на преподавателите, а от друга – за включването на всички деца във възпитателен и образователен процес в детските градини и училищата.“

“Приетият през миналата година закон за предучилищното и училищното образование е стъпка в правиланата посока, защото въвежда ключови компетентности като неделима част от подготовката на учениците. За да има успех това, в ОБ2030 вярваме, че трябва да се подобрят педагогическите програми в университетите и да се въведе преподаването на умения като част от подготовката на учителите, ” заяви пред присъстващите и българският евродепутат Ева Майдел, която е сред учредителите на сдружение “Образование България 2030”, и се включи в дискусията с видео връзка от Брюксел.

Образование България 2030” обединява някои от най-големите компании в страната с експертизата на водещите неправителствени организации в образованието и усилията на публични фигури за по-широк достъп до качествено образование. Сдружението работи за това българското училищно образование да дава възможност на всяко едно дете да получи необходимите знания и умения, за да бъде в бъдеще успешно реализиран член на обществото. Членовете на сдружението са заложили измерими цели за резултатите от българското образование до 2030 г. Целта на “Образование България 2030” е да стимулира гражданите и политицитe да работят заедно за по-широк достъп до качествено образование.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.
Абонирай се за бюлетин

Най-важното от нас директно в твоята поща

Можеш да се отпишеш по всяко време.