THE TEAM OF TEACH FOR BULGARIA WISHES YOU HAPPY HOLIDAYS!

The team of Teach for Bulgaria wishes you happy holidays and a year of more positive emotions, kindness and successful stories to unite and inspire us to be role models every day!

We are grateful to all our adherents, partners and friends for strongly believing in the potential of each and every child, for the work we have done together throughout the year and for the great support to the teachers of Teach for Bulgaria!

 

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди