Зам.-министър Михайлова и представители на Заедно в час участваха в образователна конференция в Израел

В конференцията участваха представители на изпълнителната власт и неправителствения сектор от над десет държави, сред които България, Армения, Индия, Португалия, Румъния, Испания, Великобритания.

Заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова, изпълнителният директор на Заедно в час Евгения Пеева-Кирова и директорът “Публични партньорства” Нели Колева взеха участие в международната конференция “Иновативни партньорства за лидерство в образованието”. Тя се проведе между 4 и 6 юни в Йерусалим. Форумът беше организиран от Министерството на образованието на Израел, неправителствената организация Teach First Israel и мрежата Teach For All (TFA), част от която е и Заедно в час.

Конференцията предостави платформа за обмен на опит между представители на изпълнителната власт, които отговарят за политики в сферата на образованието в държави, където се прилага моделът на Teach For All. Основна тема беше изграждането на иновативни партньорства за лидерски практики в сферата на образованието.

“Всички ние осъзнаваме, че инвестицията в качествени учители е ключът към намирането на решения на трудните предизвикателства в сферата на образованието, пред които сме изправени”, заяви във всъпителните си думи преди началото на конференцията Еял Рам, заместник генерален директор на Министерството на образованието на Израел.

“Неравенството в образованието е комплексен проблем, каквито са и неговите решения”, допълниха и от организацията Teach First Israel, която вече осем години работи в партньорство с израелското Министерство на образованието за качествено образование за най-непривилигерованите деца.

Участниците във форума разговаряха с министъра на образованието на Израел Нафтали Бенет и обсъдиха резултатите от международните тестове PISA и TALIS заедно с Андреас Шлайхер, специален съветник в Организацията за международно сътрудничество и развитие. ”Социално-икономическата цена на ниските образователни резултати значително се покачи и днес всички млади хора трябва да завършват училище със силни базисни умения”, обърна се Шлайхер към участниците. В презентацията си той отново акцентира върху един от най-важните уроци от данните от PISA – бедността не е съдба и качественото образование може да компенсира негативните последици от непривилегирования социално-икономически произход на децата. Освен това фактор за високите резултати на учениците са не толкова големите финансови инвестиции, колкото ангажиментът всички деца да имат високи постижения, използването на допълнителни ресурси там, където има най-голяма нужда от тях, и отчетността на системата.

На форума бяха споделени успешни модели и иновативни начини за промени в образователната система. Гостите посетиха гимназията Seligsberg, където се срещнаха с учениците, станали шампиони в редица състезания по роботика, както и училище от мрежата Hand in Hand, където деца от арабски и от еврейски произход учат заедно, а учителите им – също от двата произхода, работят за възпитаване на толерантност.

Един от изводите на конференцията беше, че публично-частните партньорства могат активно да допринесат за качествена промяна в образованието, защото позволяват по-лесното изпробване и развиване на иновации в сектора. Съосновател и партньор на Teach First Israel например e Министерство на образованието на Израел.

Teach For All е глобална мрежа от 45 независими национални организации, които споделят обща визия и работят за увеличаване на образователните възможности в своите държави. Всяка отделна организация в мрежата подбира, подкрепя и развива обещаващи бъдещи лидери, които да преподават в едни от най-нуждаещите се училища и общности. През септември 2016 г. моделът на Teach For All е припознат от ООН като добра практика в развитието на успешни учители. “Заедно в час” е българският представител в мрежата от 2010 година.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути