Заедно в час участва в национална дискусия за превенция на отпадането от детска градина и училище

Изпълнителният директор на Заедно в час Евгения Пеева-Кирова и директорът “Публични партньорства” във фондацията Нели Колева участват в организираната от Министерството на образованието и науката (МОН) национална среща-дискусия на тема „Мерки за обхващане, задържане и превенция на отпадането на децата и учениците в детските градини и училищата. Ефективно взаимодействие между институциите“. Форумът се провежда на 15 юни 2017 г. в парк-хотел „Москва“ в София.

Сред темите, които се обсъждат на дискусията, са мерките за ефективно обхващане на децата и учениците в образователната система, предотвратяване на преждевременното напускане, както и ролята и взаимодействието на институциите, които участват в процеса.

Дискусията беше открита от заместник министър-председателя Томислав Дончев и от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. И двамата посочиха доброто образование като най-важен приоритет и ангажимент на всички институции и хора в обществото.

“Когато семейството не се справя, ние трябва да можем повече и да сме в подкрепа на децата”, категоричен беше Томислав Дончев.

Представителите на правителството подчертаха още важността на сътрудничеството между институциите на всички нива, особено в общините и местните структури.

Преждевременното напускане на детска градина и училище е един от най-сериозните проблеми на образованието в България. През последните години има увеличаване на дела на отпадналите ученици. През 2015 г. той е 5,2% или над 36 хил. ученици по данни на Центъра за информационно осигуряване на образованието към МОН. Този проблем има огромни последици за българското общество и икономика, тъй като напускащите сега училище са утрешните безработни, неквалифицирани за пазара на труда и социално изключени хора. Опитът на не малко български училища обаче, сред които и партньори на Заедно в час, показва, че с мерки като отчитане на индивидуалните нужди на всяко дете, работа с родителите и подкрепа за директорите и учителите учениците могат успешно да бъдат задържани в училище и да получат качествено образование.

В срещата-дискусия участват още кметът на София Йорданка Фандъкова, представители на министерствата на образованието и науката, на труда и социалната политика и на вътрешните работи, Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето, Националното сдружение на общините, регионалните управления на образованието, областни администрации, учителски синдикати, работодателски и неправителствени организации, директори и учители.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути