Пет столични училища споделиха добри практики за наставничество и менторство за новоназначени учители

Пет столични училища споделиха своя опит и добри практики за създаване и/или развиване на училищни структури за подкрепа на новоназначени учители по време на национална конференция на 10 юни 2017 г. в София. Събитието беше организирано в рамките на проект T2TT “Наставничество и менторство за новоназначени учители”.

Заедно в час е координатор за България на международния проект, който е финансиран по програма “Еразъм +”, стратегическа ос КД2. Основна цел на включените дейности е да се идентифицират стратегии, инструменти и ресурси, необходими за разработване на набор от обучителни пакети за  по-лесен преход от младши учител към учител. Проектът цели да изработи модел, който да е приложим за всички училища на територията на ЕС.
В конферецията в София взеха участие екипите на 2 СУ “Емилиян Станев” (“Бъкстон”), 30 СУ “Братя Миладинови” (“Възраждане”), 32 СУ “Св. св. Климент Охридски” (“Възраждане”), 90 СУ “Ген. Хосе Де Сан Мартин” (“Люлин”) и 144 СУ “Народни будители” (“Младост”).

По време на събитието всяко едно от училищата представи своя път през учебната година за създаване на училищни структури за подкрепа на новоназначени учители.

“Презентациите на училищата бяха разнообразни и разнолики – така, както беше разнообразна работата, която извършиха по проекта. Силен акцент беше поставен върху добрите организационни и педагогически практики, които са подпомогнали новоназначените учители в училище в техните първи стъпки от педагогическата професия”, коментира Кристина Рангелова, ръководител на проекта и възпитаник на програма Заедно в час.

Гостите на конференцията – представители на образователни институции, неправителствени организации и училища, имаха възможност да участват в работилници, дискусии, представяния на конкретни педагогически инструменти и решаване на казуси.

По време на националната конференция беше представен и Наръчник с добри педагогически практики, изготвен от екипите на включените по проекта училища.

Наръчникът може да бъде изтеглен тук.

Той е подходящ за всички, които искат да се запознаят с работещи управленски и педагогически практики за подкрепа на новоназначени учители в училище.

На 3 юли 2017 г. предстои международна конференция по проекта в София, която ще събере партньори от пет европейски държави – Великобритания, Испания, Гърция, Литва и България.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути