Законопроектът за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ противоречи на законодателството и демократичните принципи

Становище по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за за юридическите лица с нестопанска цел със сигнатура № 054-01-60

Изразяваме своята силна тревога по отношение на внесения на 1.07. от Искрен Веселинов и група народни представители Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел със сигнатура № 054-01-60. Считаме, че Законопроектът противоречи както на Конституцията на република България и националното законодателство, така и на правото на ЕС и демократичните принципи като цяло. Обръщаме внимание, че само отпреди няколко дни е налице решение на Съда на ЕС срещу Унгария, според което сходен закон е обявен за осъществяващ непряка дискриминация и противоречащ на правото на Съюза.

Напомняме, че организациите на гражданското общество допринасят съществено за социалните дейности, образованието, здравеопазването, икономиката и редица други отрасли в България, включително и чрез привличането на дарителски и безвъзмездни средства от страната и чужбина. Наред с това и към момента те са законово задължени да се отчитат пред минимум четири институции. 

В допълнение към това предложението за въвеждане на задължение на деклариране на лично имущество от страна на членовете на управителните органи на гражданските организации е крайно опасно и на практика подкопаващо дългогодишните усилия за изграждането на гражданско общество у нас. То категорично нарушава правото на личен живот и опазването на неговата неприкосновеност съгласно Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи. 

Призоваваме Ви категорично да отхвърлите предложения Законопроект като с това потвърдите, че България е демократична държава, чиито закони не се използват за ограничаване на гражданските права и работата в обществена полза.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.
Абонирай се за бюлетин

Най-важното от нас директно в твоята поща

Можеш да се отпишеш по всяко време.