450 учители от Северозападна България ще повишат дигиталните си умения с проекта E-start@school

Източник: Министерство на образованието и науката

450 учители от най-малко 200 основни училища в региона на Северозападна България ще бъдат обучени за използване на цифрови технологии в преподаването. Това ще се случи в рамките на проекта E-start@school, чието начало беше поставено на 18 април с подписването на споразумение за сътрудничество между Дигиталната национална коалиция, Google и Министерството на образованието и науката. “Заедно в час” от години работи с учители, директори и представители на регионалните управления на образованието в Севрозападна България и подкрепя усилията за целенасочени инвестиции в посока качествено образование за всяко дете в региона.

Проектът E-start@school има за цел да намали риска от късен дигитален старт за децата от региона с най-ниски доходи в ЕС и да им даде възможност за включване в дигиталния свят. Инициативата ще насърчи използването на цифровите технологии в предучилищното и началното образование чрез обучение на преподавателите в училищата от малки населени места в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч. Стремежът е да бъдат обхванати над 70% от училищата в региона.

Проектът е част от усилията на държавния и на гражданския сектор да подготвят учениците за професиите на бъдещето, голяма част от които все още не съществуват. Той започва с национален конкурс “Дигитален посланик в час и клас”, който има за цел да отличи най-активните, ефективни, оригинали и креативни учители, които работят ежедневно за повишаване на качеството на образованието като се възползват от силата и възможностите на дигиталните технологии.

“Заедно в час” работи активно с Регионалните управления на образованието, с директори и учители в Северозападна България и приветстваме усилията те да бъдат подкрепени в ежедневната им работа с учениците, както и в кариерното им развитие”, коментира Нели Колева, директор “Публични партньорства” в “Заедно в час” и член на журито на конкурса “Дигитален посланик в час и клас”. “Опитът ни от партньорствата ни в региона показва, че в него работят активни педагогически специалисти, които се стремят да осигурят качествено образование за всяко дете, и подкрепата за тях е от ключово значение”, допълни тя.

E-start@school включва още създаването на поне 100 безплатни образователни ресурси, достъпни за всички преподаватели в страната. Друга негова цел е да се сформира онлайн общност от педагогически специалисти, които да популяризират резултатите и добрите практики от проекта.

Инициатор на E-start@school е Дигиталната национална коалиция – част от инициативата на Европейската комисия Digital Skills and Jobs Coalition. Основната цел на организацията е да привлече повече хора към новите технологии, да постигне по-ефективно използване на дигиталния потенциал, включително в сферата на образованието.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути