Добра практика: Събитие “на поляната” сплотява училището и общността в с. Брестница

Част от участниците по време на събитието

Иновативно събитие за сближаване и сплотяване на родители, учители и ученици организира Биляна Асеновска, учителка в ОУ “Христо Ботев”, с. Брестница, и възпитаник на програма “Заедно в час”, в началото на май 2018 г.

В съботния ден на 12 май Биляна събра на едно от важните места за местната ромска общност в Брестница – поляната на махалата, родители, ученици, учители и съмишленици. С разнообразни дейности и съвместни задачи Биляна и нейният екип провокираха всички присъстващи да изградят доверие помежду си и да търсят общ език в името на една цел – по-добро образование за децата от общността. Основна мисия на събитието беше да ангажира в по-голяма степен родителите с образованието и бъдещето на техните деца. Инициативата е част от проекта “Грамотко” на Биляна Асеновска, който е подкрепен от Тръста за социална алтернатива в партньорство със “Заедно в час”. “Грамотко” търси решения на проблема с големия дял базово неграмотни деца в региона, който е и една от причините за ранното отпадане от училище на много деца.

Биляна с част от нейните ученици

Биляна споделя, че изборът на място, на което местната общност се чувства комфортно и познато, е бил ключов за успеха и позитивния дух на събитието. По време на инициативата присъстващите имаха шанса да се включат в разнообразни дейности – интересни и близки за тях. Учители, родители и ученици готвиха заедно супа на поляната, плетоха черги от парцали, сглобяваха мебели от палета. Учениците също изработиха и специален макет на махалата от хартия, като през него проследиха пътя от своя дом до училището в селото. На макета всеки успя да се отбележи, но също да обсъди пречките и възможностите по пътя.

Всички присъстващи на събитието успяха да споделят помежду си и да разговарят свободно като съмишленици, обединени от грижата за децата. Творческите дейности в първата част на събитието предразположиха участниците в него и бяха основата, върху която да продължат важните разговори за осмисляне на проблемите пред образованието на децата в общността и търсене на решения за тях. Екипът на събитието подкрепя родителите и учениците да търсят отговори през обсъждания в смесени групи и насочващи въпроси. Въпросите към родителите ги връщат към техните преживявания в училище, предизвикателствата, които са имали и как биха могли да подкрепят своите деца да постигнат повече. Въпросите към учениците пък правят връзка с настоящите им трудности в училище, най-приятните им занимания и какво могат да променят сами, за да са по-успешни. Като своеобразна метафора на връзките между преживяванията на деца и родители при всеки отговор те нанизват по манисто на конец, докато не се получи гривна, която да им напомня за споделените размисли в бъдеще.

“Това, което със сигурност постигна събитието е, че родителите и децата видяха, че сме там заради тях и че искаме да правим неща заедно, че наистина се интересуваме от техните деца и тяхното бъдеще. Това много ги зарадва. Разбраха също, че не сме дошли само да играем, да готвим и да ядем заедно, а да разговаряме за образованието и неговата важност. Нещото, което научих за себе си е, че ако има място в махалата, където да мога да събирам децата и там да ги уча, това би повишило значително посещенията на заниманията и тяхната ангажираност”, сподели Биляна след събитието.

Трите най-важни неща, които Биляна препоръчва, ако решите да организирате подобно събитие:

Предварителна подготовка и подходяща разгласа

Преди да организира събитието Биляна и нейни колеги ходят два пъти до махалата, за да говорят с хората и да им разкажат повече за събитието, което планират. Биляна препоръчва поне един или два пъти да се отиде на място и да се говори с максимално много хора, индивидуално. Разгласата в стандартния си вид не работи в тези общности, затова и е много важен личният контакт и убеждаването на всеки един родител или значим друг на децата.

Създаване на доверие

Като допълнение на горния съвет Биляна посочва, че е много важно хората в общността да те познават и да имат доверие, когато отидеш да говориш с тях. За това помагат изградените отношения от предходни срещи – в училище и извън училище. Хората трябва да знаят знаят, че се интересуваш искрено за техните деца.

Ясно послание и отношение отвъд думите

Биляна посочва, че много важно е да се обърне внимание на посланието, което учителите искат да оставят у присъстващите и че то трябва да се формулира предварително. Паралелно с него върви и отношението към хората, тяхната култура, среда, житейски опит и пр. “Това, което показваш не само с думи” –  уважителното отношение, разбирането и приемането, помага и за сформиране на екипа, който да подкрепя организацията на събитието.

Учениците работят по макета на селото и чертаят пътя от махалата до училище

Освен тези три съвета Биляна споделя, че е много важно подобно събитие да се подсигури добре логистично от гледна точка на достатъчно хора, които да помагат в различните работилници, транспорт и пренасяне, подготовка на материали, обсъжданията с присъствието и пр. Важно е да се имат предвид особеностите на терена – има ли места на сянка, подходящи условия за осъществяване на работилниците и не на последно място да се подсигури участието на достатъчно хора от общността.

Силна подкрепа в организацията на събитието Биляна получи от нейните колеги от ОУ “Христо Ботев”, както и от други учители и възпитаници на програма “Заедно в час” от региона на Ловеч. Събитието в махалата в с. Брестница се осъществява с подкрепата и съдействието на много хора, сред които директорката на ОУ “Христо Ботев” Тотка Данова, кметът на селото Пенчо Лалев, Зорница Рагьова, Титан Златна Панега и много други.


Биляна Асеновска е възпитаник на “Заедно в час”, която остава да преподава за трета година в училището в с. Брестница и след завършване на програмата за професионално и лидерско развитие на фондацията. От началото на учебната 2017/2018 г. тя започна и своя проект “Грамотко”, част от който е и събитието в махалата в Брестница. Целите на инициативата са да подкрепи учениците от селото, които имат значителни пропуски в своята базова грамотност, с целенасочени извънкласни занимания по четене, писане и математика всяка събота през учебната година и с по-нестандартен подход на преподаване.

Повече снимки от събитието може да разгледате тук:

фотограф – Христо Христов, учител по математика в с. Брестница и участник в програма “Заедно в час”

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути