Инициативата “Грамотко” ще подкрепя ученици в с. Брестница в развиването на базисна грамотност

Откриващото събитие на инициативата “Грамотко” за развитие на базисна грамотност на ученици от уязвими общности в с. Брестница, Ловешки регион, ще се проведе на 14 октомври, събота, от 10:00 ч в сградата на ОУ “Христо Ботев” с. Брестница.

Целите на проекта са да подкрепи учениците от селото, които имат значителни пропуски в своята базисна грамотност, с целенасочени извънкласни занимания през учебната година и иновативен подход. “Грамотко” е иницииран от Биляна Асеновска, учителка в ОУ “Христо Ботев” в Брестница и възпитаник на програма “Заедно в час” и е подкрепен от Тръста за социална алтернатива. Инициативата се стреми да адресира един от ключовите проблеми на образованието в местната общност, причина за ранното отпадане от училище на много деца.

“Грамотко” иска да повиши мотивацията за продължаване на образованието сред най-уязвимите ученици, а в дългосрочен план да осигури възможности за по-пълноценно развитие и по-висок жизнен стандарт. “Грамотко” ще подкрепя учениците в начален и прогимназиален етап в развиването на базисна грамотност – четене, писане и смятане, със занимания всяка събота по специално подготвена програма.

“Децата имат нужда от това някой да работи с тях и с родителите им. Да ги среща с външни хора. Някой, който да вярва в самите тях и да им покаже, че има и свят извън махалата и че има друг начин да се живее”, казва Биляна, която ще продължи да преподава в Брестница и следващата учебна година.

По време на откриващото събитие за проекта в събота, 14 октомври, учениците ще могат през образователни игри да определят своите цели за развитие в проекта и да изготвят правила за работа през годината с помощта на лични ментори. В тази отговорна роля ще влязат широк кръг от съмишленици на инициативата, сред които са кметът на с. Брестница Пенчо Лалев, Диана Василева, гл.експерт „Социална политика” и общинският съветник Наталия Борисова от община Ябланица, както и учителският колектив на училището в Брестница. Като ментори в “Грамотко” ще се включат още петима преподаватели от елитната езикова гимназия “Екзарх Йосиф I” в гр. Ловеч, техни колеги педагози от Червен Бряг и участници в програма “Заедно в час” от региона на Ловеч.

Прочетете повече за събитието, от което тръгна идеята за проекта “Грамотко” тук.

Дългогодишен корпоративен партньор на “Заедно в час” в региона на Ловеч е “Титан Златна Панега Цимент”.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути