Как да повишим четивната грамотност на учениците, колко важна е екипната работа на учителите и още няколко училищни уроци

Форумът събра директори и учители от пет училища в София

Как да повишим четивната грамотност на учениците, методи за съвместно планиране на уроци между учители, прибощаване на децата със специални нужди и развитие на творческия потенциал – това бяха част от успешните практики, които представители на пет училища от София представиха на събитие в началото на февруари. То беше организирано от Регионалното управление на образованието – София град, и фондация “Заедно в час”. Целта му беше да срещне директори и учители от различни училища, които да обменят своя опит в преподаването и училищното управление.

Форумът “Добрите практики в нашето училище” беше открит от началника на РУО-София-град д-р Ваня Кастрева с думите, че общите усилия могат да помогнат за това всички заедно да постигнем истинска промяна в обществото ни. “Целта ни е тази среща да доведе до следващи разговори и споделяне на опит, а защо не и междуучилищни посещения на уроци, за да може всеки да се учи от опита на колегите си”, сподели по време на събитието и Гергана Ефремова, мениджър “Институционални партньорства” във фондация “Заедно в час”.

По-долу ви представяме обобщение на добрите практики, споделени от петте училища.

 

По-висока четивната грамотност на учениците в 156. ОУ “Васил Левски”, Кремиковци

Слабата мотивация на учениците за учене и високи постижения, както и последните места и големият брой двойки по български език на националното външно оценяване, карат екипа на 156. ОУ “Васил Левски” в Кремиковци да се фокусира върху четивната грамотност. Ръководството на училището, класни ръководители, учители, сред които и такива по програма “Заедно в час”, родители и експерти от Центъра за прибщаващо образование обединяват усилия в посока повече упражнения и развиване на ключовото умение четивна грамотност.

Екипът синхронизира часовете на учителите и включва повече извънкласни занимания. Учениците активно усвояват стратегии за извиличане на информация от текст – умение, което им помага не само в часовете по български език, но и в тези по математика – при решаването на текстови задачи. Друга цел на заниманията е децата да повярват в себе си и в това, че могат да се справят, а родителите – да видят потенциала на децата си и да ги подкрепят в ученето.

Резултатите не закъсняват – вече втора година в 156. ОУ няма двойки на външното оценяване по български език и литература, а петокласниците и седмокласниците повишават резултатите си – не само в академичните знания, но и по отношение на личностното си развитие. Ученици от училището участват успешно и на състезанието “Четящо кенгуру”.

 

Съвместно планиране на уроци и взаимно посещение на часове в 90.СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин”

От няколко години директорът на 90.СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” Емилия Иванова и нейният екип обръщат голямо внимание на професионалното развитие на учителите чрез работа в екип, съвместно планиране и взаимно наблюдение на уроци. Благодарение на проект по програма “Еразъм+” и сътрудничеството с фондация “Заедно в час”, те получават възможност да проучат добри практики по темата от училища във Великобритания и с тяхна помощ да разработят и методика за промяната в работата на 90.СУ. Съобразяват я и със съгласуваната с всички учители, родители и ученици визия на училището – да обучава знаещи, можещи и уверени ученици, да дава поле на иновативни учители със свобода да проявяват творчество и да си сътрудничи непрекъснаснато с общността.

Екипът слага фокус върху усъвършенстване на преподаването, като всеки петък в училището се състоят работилници за подготовка на уроци по групи учители. Следващата седмица един учител влиза в часа на колегата си, наблюдава урока и му дава обратна връзка, а на следващата разменят ролите си. Идеята е сред учителите да съществува разбирането, че колегата им е там, за да бъде полезен, а не да критикува. Само един учебен срок е нужен, за да се включат всички учители в 90.СУ и училището вече е направило над 180 съвместни урока и над 170 взаимни наблюдения.

Резултатите от този опит са, че екипът на училището се познава по-добре, споделя помежду си, експериментира с нови методи и работи активно в екип. “Ако учителите не работим в екип, няма как да научим и децата да го правят”, убедена е директорката Емилия Иванова.

Събитието беше открито от началника на РУО-София град д-р Ваня Кастрева (вдясно)

Приобщаване на специални деца и толерантност в 149. СУ “Иван Хаджийски”

След като в 149. СУ “Иван Хаджийски” се сблъскват с множество въпроси на ученици по отношение на едно от децата в училището, което има Синдром на Даун, ресурсният учител и участник по програма “Заедно в час” Рада Пелтекова, родителят на детето, класният му ръководител и директорът на училището инициират разработването на специална практика за приобщаване на ученици със специални нужди и изграждане на атмосфера на толерантност.

Разработването на практиката, в която се включват всички ученици и учители в 149. СУ, започва с подготовка на презентация и кратко видео с най-важната информация за Синдрома на Даун. Учениците със специални образователни потребности събират истини и митове за хора със Синдрома на Даун и изработват кутия за слънца, в която всеки, който подкрепя хората със синдрома, може да пусне нарисувано от него слънце.

На 21 март – Международния ден на хората със Синдром на Даун, ресурсният учител представя пред училището информация за синдрома и разговаря с учениците и учителите по темата толерантност. В кутията учениците откриват 269 слънца в подкрепа на хората със Синдром на Даун. “Осъзнахме колко е важно да сме толерантни един към друг, за да приобщим всяко дете и да му осигурим среда, в която да развива потенциала си”, разказа Рада Пелтекова. И допълни, че училищният екип има идея да предложи практиката за прилагане и на национално ниво.

 

Развиване на творческия потенциал на учениците в 144. СУ “Народни будители”

144 СУ “Народни будители” вече има своята първа електронна книга със 144 приказки. Тя става реалност благодарение на инициативата на учителката по български език и литература Ангелина Тодорова, която търси иновативни методи за овладяване на учебното съдържание по литература в прогимназиален етап. С инициативата тя иска още да създаде траен интерес към четенето, коментирането и интерпретирането на авторски текстове, както и да развие творческия потенциал на учениците.

По време на подготовката на книгата учениците избират откъси от “Приказка без край” на Михаил Енде, които сами да продължат. В извънкласни занимания те планират, озаглавяват и написват приказка, а след това я оформят и в дигитален формат с илюстрации. Книгата вече може да бъде намерена на сайта на училището.

 

“Предай нататък” знания и ключови умения в 106. ОУ “Григорий Цамблак”

Учителят по история и география в 106. ОУ “Григорий Цамблак”и възпитаник на програма “Заедно в час” Росен Богомилов поставя амбициозни цели пред седмокласниците си тази учебна година. Пред тях стои задачата да повишат резултатите си на националното външно оценяване, като развият ключови умения, четивна, научна и математическа грамотност, както и мотивацията си за учене и развитие, и всички да успеят да продължат образованието си в гимназиален етап. В допълнение преподавателят иска да развие у учениците и чувството за отговорност – не само за собственото си учене, но и за това на останалите.

Росен печели проект към Тръста за социална алтернатива, с помощта на който организира извънучебни занимания за седмокласниците. Всеки ден от дейностите има различен фокус – от развиване на интелектуални способности (четивна, математическа и научна грамотност, умение за учене), до житейски и кариерни умения (социални и междуличностни умения, дигитална грамотност, медийна и информационна грамотност, гражданска грамотност). Заниманията включват работа по казуси, ролеви игри, презентации, тестове за четивна грамотност. Един от дните е посветен на планиране на работилница, които учениците сами организират за свои съученици. В рамките на проекта се организират и срещи с представители на различни професионални сфери, които да покажат на седмокласниците многото възможности, които стоят след завършване на образованието.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути