Заключителна конференция по проект NEWTT (Нов път за нови таланти в преподаването)

Заключителната конференция на проекта “Нов път за нови таланти в преподаването” (NEWTT), който се осъществява по програма “Еразъм +”, Ключова дейност 3 “Подкрепа за образователни политики” ще се проведе на 14 март 2019 г., четвъртък, в Парк Хотел Витоша в София.

За последните три години проектът “Нов път за нови таланти в преподаването” изготви, приложи и направи оценка на алтернативни пътеки за привличане и квалификация на учители. В осъществяването му се включиха 15 партньорски организации от пет европейски държави и независим международен оценител.От българска страна партньори в проекта са Министерството на образованието и науката, Пловдивският университет “Паисий Хилендарски” и фондация “Заедно в час”.

Проектът цели да открие иновативни решения на предизвикателствата в областта на образованието, с които се сблъскват всички държави в Европа, като недостиг на учители, разлики в качеството на преподаване в различните образователни институции и липсата на учители от разнообразни професионални области.

В рамките на събитието ще бъдат представени още резултатите от двегодишното сравнително изследване на екип учени от Университета на Дюсбург-Есен, които сравняват учители, обучени по иновативна програма с повече практическа част,  с традиционно обучените педагози.

“Нов път за нови таланти в преподаването” (NEWTT) е към своя край, затова Ви каним да присъствате на заключителната конференция за отчитане на финалните резултати и изводи от осъществяването на проекта:

на 14 март, четвъртък,
от 9:00 до 16:00 ч.
Парк Хотел Витоша (ул. Росарио 1),
София, България  

На събитието ще споделим още как планираме да използваме наученото по време на проекта. Отвъд събраната информация и данни ще чуем също вълнуващи истории на хора, училища и организации, които ще дадат допълнителен контекст и перспективи за разглеждане на предизвикателствата пред учителската професия.


Събитието е с покани.

Ако имате интерес да присъствате, моля да пишете до schools@zaednovchas.bg за подробности как да се регистрирате.

Начало:

09:00

14 март, 2019

Край:

16:00

14 март, 2019

Адрес

Парк-хотел Витоша

Event Participants