Евгения Пеева-Кирова: През последните години виждаме прогрес в образованието, но все още не всички ученици са подготвени за 21-ви век

“През последните години наблюдаваме голям прогрес в образованието – инвестиции в инфраструктура, по-лесен достъп до цифрови технологии, обучения на учители и дебати за уменията на 21 век. Статистиката обаче показва, че все още не всички ученици получават в училище такава подготовка, която да им помогне да бъдат успешни и щастливи в 21 век.” Това заяви изпълнителният директор на “Заедно в час” Евгения Пеева-Кирова на конференцията Educate to create, която се провежда на 19 и 20 април в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Събитието поставя фокус върху развитието на дигитални умения у учениците, готовността на учителите да ги преподават и възможните сфери за партньорства между публичния и частния сектор.

По време на водения от нея панел за дигитално включване Евгения Пеева припомни данните, които сочат, че един от петима млади европейци днес не притежава нужните дигитални умения, за да намери своето място на пазара на труда, а много учители нямат необходимите способности, за да ги включат в преподаването си. “Основно предизвикателство е това разнообразните възможности в днешно време да бъдат достъпни за всички ученици”, допълни още изпълнителният директор на “Заедно в час”. В България това се допълва още с високите дялове на функционално неграмотните и преждевременно напускащите училище ученици, както и големите разлики в качеството на образование в зависимост от фактори като вида на учебното заведение и региона, в който се намира.

В панела на тема приоритети и програми на Европейския съюз в посока развиване на дигитални умения в образованието директорът “Публични партньорства” на “Заедно в час” Нели Колева представи проекта NEWTT (“Нов път за нови таланти в преподаването”), по който фондацията работи заедно с Министерството на образованието и науката и Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Проектът е създаден в отговор на предизвикателствата, пред които е изправена образователната система не само в България, но и в други европейски държави – като недостига на нови преподаватели, неактуализираните програми за обучение и квалификация на педагогическите кадри и недостатъчната практическа подготовка на навлизащите в професията учители. Целта на NEWTT е да апробира иновативни политики в привличането, обучението и задържането в училище на нови педагогически специалисти. “Ключов извод от работата по проекта е важността на училищната среда, в която попадат новите учители – когато тя е подкрепяща и стимулира взаимното учене между сега навлизащите и опитните специалисти, това е мотивиращо и полезно както за тях, така и за учениците”, коментира Нели Колева. И призова към инвестиции в хората, защото “дигитално или не, накрая всичко опира до хората”.

Конференцията беше открита от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, който заяви, че формирането на дигитални умения ще трябва да става чрез всички учебни програми, и от вицепремиера Томислав Дончев, който акцентира и върху формирането на критическо и аналитично мислене. Кметът на София Йорданка Фандъкова обърна вниманието на инвестицията в добре обучени учители. Еврокомисарят по образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наварачич заяви, че в бъдеще до 90 процента от работните места ще изискват цифрови умения. “Технологиите не трябва да създават нови неравенства, а да намаляват съществуващите”, коментира зам.-министърът на образованието и науката Деница Сачева. Евродепутатът Ева Майдел също акцентира върху обучението на учителите и привличането на млади преподаватели, които използват иновативни методи.

Цел на конференцията беше още да изготви призив за действие с препоръки и точки за действие за политиците, преподавателите и учителите в подкрепа на по-силно дигитално образование.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути