Проект FIERST създаде по-подкрепяща среда за учители и ученици чрез развиването на уменията на 21-и век

Над 500 учители, образователни експерти и гости се включиха във финалната конференция на европейския проект FIERST

Участниците в панелната дискусия по време на заключителната конферениця за проект FIERST

Над 500 учители, образователни експерти и гости научиха повече за това как успешно се създават професионални учебни общности и как се развиват умения на 21. век в час от опита на 26 български училища. Това се случи по време на заключителната конференция за международния проект FIERST, която се проведе на 24 март онлайн. Гостите и участниците в събитието обсъдиха още как добрите практики и опитът от проекта могат да бъдат пренесени от класните стаи и училищата към цялата образователна система.

“Добрите практики успяха да бъдат популяризирани чрез обучения на учителите и проектът даде възможност да покажем ефективността на професионалните учебни общности”, сподели при откриването на конференцията зам.-министърът инж. Таня Михайлова. 

С поздрав към присъстващите се включи също изпълнителният директор на “Заедно в час” Траян Траянов. 

В първата част на събитието бяха представени резултатите и препоръките от проекта, последвани от дискусионен панел върху основни изводи и добрите практики, които са полезни за всички училища.

Ето и конкретните препоръки, събрани в резултат на работата от проекта:

  1. Успешното разпространение на добри практики е ефективно само след зададени ясни критерии и насоки;
  2. Уменията за успех на 21. век са водещи и е важно те да се развиват паралелно с придобиване на знания в рамките на учебните часове;
  3. Ефективните програми за обучение на учители структурират възможности за учене по време на цялата учебна година, създават сигурна и приобщаваща среда за учене на учителите, базират се на доказани с данни практики за ефективно учене на възрастни и включват подкрепа от ментор при прилагане на наученото; 
  4. Професионалните учебни общности са ефективен инструмент за училищно развитие и създаването им трябва да се насърчава.

В панелната дискусия взеха участие Лазар Додев, ръководител на проекта от страна на Министерство на образованието и науката, Ивелина Пашова, ръководител “Обучения на училищни екипи” в “Заедно в час”, Благовеста Борчева от дирекция “Приобщаващо образование” в МОН, Калоян Дамянов, директор на РЦППО София град и национален координатор на ЕАСППО и Кремена Сьодерстрьом, партньор в проекта и  директор на училище в “Игелста” в Стокхолм, Швеция.

“Професионалните учебни общности могат да помогнат с плана на реализирането на стратегията, мисията и визията на една образователна институция,” сподели Лазар Додев от МОН.  

В дискусията се включиха още гости на конференцията, които задаваха въпроси и се интересуваха горещо от резултатите на училищата.

В специални видео истории учители и директори от четири училища от проекта разказаха повече за своите изводи и опит, както и как отделните умения или създаването на ПУО са помогнали дългосрочно в стремежа към осигуряване по-качествено образование на учениците. Видеата с историите на четирите училища – 106 ОУ “Григорий Цамблак” София, СУ “Нешо Бончев” Пангюрище, ПГ “Г. С. Раковски” Костенец и ОУ “Гео Милев” село Белозем, вижте тук:

В рамките на конференцията Валерия Иванова и Бояна Радева, ментори на училищни екипи в проекта, представиха още специален наръчник “Изпитани практики за развиване на умения на 21-ви век в час”, който събира опита на училищата участници във втората година FIERST в преподаването на умения на 21. век. Наръчникът надгражда вече успешния “Как да развиваме умения на 21-ви век”, създаден от възпитаници на “Заедно в час” преди няколко години. 

“Най- ценното за мен беше и все още е възможността да науча и приложа добри практики, изпитани в многообразен контекст споделени от колеги от цяла България,” сподели Божидара Илиева, един от авторите на наръчника и учител по ИТ в СУ “Любен Каравелов” Пловдив.

Изданието може да се свали безплатно от сайта  www.prepodavame.bg, а печатнията му вариант ще се разпространява на различни образователни форуми и събития в бъдеще.

Платформата с добри практики https://prepodavame.bg/ също е един от продуктите на проект FIERST, който ще продължи да се развива и след приключване на проекта. Той съдържа разработени уроци, добри практики на училища от цялата страна, споделен международен опит и ценна информация, която да е от полза на начинаещи и опитни учители.

Онлайн конференцията завърши с работилници по групи, където гостите на конференцията споделиха какви възможности виждат те за прилагането на добрите практики и опита от проекта във всички български училища. Работилниците бяха фокусирани върху измерването на резултати от въведени промени в училищата, обучения на учителите базирани на техните нужди и създаване на успешно ПУО. 

За FIERST

В международния проект, който стартира през 2018 г., взеха участие над 250 учители от 28 училища от различни части на страната. FIERST е съфинансиран по програма “Еразъм +”, КД3 “Подкрепа за реформиране на политиките” и основната му цел е да разпространи добри практики за включващо обучение, създадени от иновативни учители и образователни експерти към по-широк кръг от учители на регионално и национално ниво. Проектът цели още да апробира ефективен алгоритъм за разпространение на добри практики в образователната система. В България фокус на проекта са създаването на професионални учебни общности (ПУО) и развиването на умения на 21. век в час. Партньори в българския консорциум са “Заедно в час”, Министерство на образованието и науката, Нов български университет, а Съюза на българските учители е асоцииран партньор. FIERST се осъществяваше едновременно в още четири държави – Румъния, Естония, Великобритания и Швеция.

Пълен запис на конференцията вижте тук

Повече за реализирането на проекта в България прочетете тук.

Повече за резултатите и препоръките от FIERST вижте тук.

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути