Формиращо и сумативно оценяване в хибридна класна стая

Непредвидима. Предизвикателна. Изтощителна. Такава е учебната година, изпълнена с непрестанни преходи от присъствено в дистанционно обучение и обратно. Прогнозите сочат, че хибридното обучение няма скоро да остане зад гърба ни. Решихме да ви подкрепим, като споделим опита на една учителка, която преподава хибридно от самото начало на учебната година*. В класната ѝ стая има ученици на живо, такива, които се включват онлайн, а част от тях се обучават изцяло дистанционно.

Представяме ви нейните изпробвани стратегии за оценяване, които работят въпреки предизвикателствата на хибридната класна стая.

Формиращо оценяване

Дискусии

Планирайте дискусии, с чиято помощ да разберете доколко учениците ви са вникнали в учебния материал и да повишите нивото им на ангажираност в учебния процес. Споделете им въпросите един ден предварително и им дайте възможност да подготвят отговорите си писмено, за да могат да използват бележките си по време на дискусията. 

Поставете си за цел да включите всички ученици, независимо дали са с вас в класната стая или онлайн. Можете да използвате списък с имената им, на който да си отбелязвате в реално време кой вече се е включил с изказване и кого да посочите да допълни или да отговори на следващ въпрос. Позволете на учениците, които са в режим на дистанционно обучение, да отговорят по начин, който е най-достъпен за тях в зависимост от средата, в която учат – устно, в чата или в друго приложение или платформа.

Проверка на разбирането

За въпроси, които изискват по-кратки отговори, можете да използвате приложения като Google Jamboard или Padlet. С Mentimeter можете да провокирате учениците си с въпрос, на който да отговорят само с една-две думи (например с какво свързвате есента или кое ви беше най-интересно от изминалия раздел) и да им покажете какъв “облак от думи” образуват техните отговори в реално време. 

Индивидуална обратна връзка и консултации

Работата по споделени документи в Google Docs (инструкции за използване ще намерите тук) ви позволява да давате индивидуална обратна връзка на учениците си и да проследявате техния напредък. Това замества обичайното минаване през всеки чин и разчитане на записки в тетрадките на учениците, докато работят самостоятелно.

Gimkit, Quizlet Live и Socrative са удобни с това, че ви позволяват да изпитвате учениците си с бързи и кратки затворени въпроси, за да видите какво са разбрали в реално време. Така ще можете да реагирате веднага, ако класът е разбрал нещо погрешно или сте пропуснали някое важно обяснение например.

Разбира се, технологиите не могат да компенсират индивидуалните разговори и консултации с всеки ученик, но в настоящата ситуация могат да улеснят връзката ви. Независимо дали се провеждат в класната стая, в междучасието, след часовете, по телефона или в Google Meet, индивидуалните консултации ви помагат най-ясно да разберете как се справят учениците ви и къде имат нужда от допълнителна работа и подкрепа. 

Дейности за самооценка и самоподготовка

Самооценката и самоподготовката помагат на учениците да развият самостоятелност и да поемат отговорност за собственото си учене. Тази самоосъзнатост е още по-важна по време на хибридно или дистанционно обучение, когато децата нямат възможност да се консултират с учителите си неформално в междучасието например. Ето няколко въпроса за самооценка и самоподготовка, които можете да адаптирате и приложите в работата си:

  • Обясни понятието, което учихме днес на някого вкъщи.
  • Изброй най-важните характеристики на_____________.
  • Обясни как __________ се свързва с ____________.
  • Нарисувай/начертай рисунка/карта/графика/диаграма, която обяснява _____________.
  • Разкажи урока сам на себе си в огледалото.

Сумативно оценяване

Планирайте сумативното оценяване по начин, който кара учениците да прилагат или анализират учебното съдържание. Позволете на учениците си да използват учебниците си по време на работа. Избягвайте да задавате въпроси, чиито отговори могат лесно да се намерят в интернет или да бъдат подсказани от брат, сестра, родител или приятел. Например вместо да ги изпитвате върху сюжета на произведението, което изучавате, задайте им въпроси, които изискват от тях да правят мисловни връзки, да обяснят тематиката или да срявнят текста с друг роман, разказ, поема и т.н. Така ще намалите вариантите за преписване и подсказване и ще дадете възможност на учениците си да покажат какво са научили. Ето три примерни стратегии:

Проучване

Дайте на учениците си 6 отворени въпроса. Кажете им да изберат 3 и да напишат подробни отговори, като използват факти и доказателства от учебника/текста, който изучавате в подкрепа на идеите си. 

Мисловни хексагони

Напишете 15-25 думи, свързани с темата, която изучавате, върху хартиени хексагони (или в споделен документ за учениците онлайн). Помолете учениците си да подредят хексагоните така, че всяка страна на хексагона да е мисловно свързана с друг хексагон. Накрая всеки ученик избира един централен хексагон и обяснява връзката му с останалите 6, които го заобикалят. 

Видео отговор

Учениците ви отговарят на въпросите ви във видео формат, като включват доказателства и аргументи в изложението си. Този формат повишава ангажираността им в учебния процес и дава възможност на децата, които не са много уверени писмено, да представят идеите си устно. Вие извличате допълнителна полза, защото имате възможност да чуете мисловния процес на учениците си, да адаптирате преподаването си и да персонализирате обратната връзка. 

Обратна връзка и рефлексия

Давайте конкретна и индивидуална обратна връзка за работата на всеки ученик лично чрез платформата, която използвате за преподаване, в разговор или писмено по имейл например. Отделете време за въпроси от страна на учениците след проведено сумативно оценяване. Задайте им въпроси за саморефлексия. Можете да използвате някои от следните: 

  • Чувствах ли се подготвен за оценяването?
  • Какви стратегии използвах, за да се подготвя?
  • Какво бих направил по същия начин и какво бих променил за следващото оценяване?
  • Мисля ли, че това оценяване ми позволи да покажа знанието си по темата?

Оценяването в хибридна класна стая е предизвикателно, но може да доведе до изпробването на нови методи, които да повишат ангажираността и мотивацията на учениците, като същевременно им позволят да демонстрират знанията и уменията си по най-добрия начин.


*Кейси Шорт е учителка по английски език и социални науки в Шарлот, Северна Каролина. Материалът е адаптиран от Едутопия, където можете да намерите други статии за оценяване в електронна среда на английски език.

Абонирай се за бюлетин

Най-важното от нас директно в твоята поща

Можеш да се отпишеш по всяко време.