5 идеи за учене, които да изпробвате с учениците, които не обичат ученето

“Ученето е като ориентиране в дивата природа – ако нямаш карта и компас, нещата все още могат да се получат, но доста сложно. Ако имаш пътеводител и го следваш обаче достигаш до крайната си цел.”

Този цитат е на Петра Кръстева-Дамянова, един от новите учители в програма “Нов път в преподаването”. Тя го споделя по време на една от сесиите  в интензивното обучение на учителите през лятото преди да влязат да преподават в училище. Този цитат обобщава ясно и силата на стратегиите за учене – пътна карта, която помага и на учениците, да достигнат до новото знание, новите умения и истинската добавена стойност на ученето.

Стратегиите за учене са особено ценни и когато искате да ангажирате ученици, при които “стандартното” учене не е приятно, ангажиращо и ефективно. Те помагат много за това учениците да променят своята нагласа за развитие и към самия процес на ученето.

Ето и 5 любими стратегии на екипа ни, които може да изтествате и вие през новата учебна година:

1. Направете връзка с истинския живот

Онлайн гостуване на актрисата Валентина Каролева в Карнобат като част от инициативата Ролеви модели на “Заедно в час”

Един от най-естествените начини да достигнете до ново знание е да знаете как то може да ви е полезно в бъдеще, как ще го използвате и приложите. Именно затова е много ценно, когато може да свържете темата на урока, който преподавате с реални ситуации от живота. За да направите по-интересно преживяването, може да провокирате учениците сами да проучат и предложат предназначения на съответния материал. Друг ценен начин да провокирате интереса към конкретна тема е през специалист – външен експерт, който използва съответното знание в своята работа ежедневно. Можете да поканите такъв специалист да се включи в началото на урока или в края му, да провокирате учениците да му задават въпроси или той самият да обясни как и защото конкретната идея, теория, концепция е полезна и също какви интересни приложения има. 

Особено ценни връзки са връзките с реалността, когато идват от интересни теми за самите ученици – например музика, книги, видео игри и пр.

Онлайн адаптация: 

Търсенето на примери от реалния живот за приложението на определен материал може да осъществите онлайн, като придружите урока с развиване на дигитални умения (как да използват ефективно онлайн търсачки като Google, онлайн библиотеки и др.). Гостуването на външни лектори и гости е още по-лесно в онлайн среда, като единствено трябва да уговорите удобен час с избрания човек и да осъществите видео връзка за синхронен разговор.

2. Твърдение, аргумент, въпрос

Тази стратегия помага на учениците да развият уменията си да анализират и интерпретират различни идеи, като ги окуражава да се аргументират с доказателства и да използват алгоритми за разкриване на недостоверни твърдения. Може да предложите тази стратегия за теми, които изискват допълнително обяснение или подлежат на множество интерпретации. Тази стратегия може да работи много добре за индивидуална работа и работа по двойки/малки групи.

Стъпки за изпълнение:

 • Идентифицирайте теза и потърсете различни доказателства в нейна подкрепа.
 • Начертайте на дъската една колона за Доказателства и една за Въпроси.
 • Попитайте учениците за доказателства, които се сещат в подкрепа на съответното твърдение или за допълнителни въпроси, които биха могли да зададат.
 • Можете да зададете на учениците да намерят определен брой Доказателства и Въпроси или да ги оставите да работят самостоятелно за определено време.
 • Обърнете внимание и чуйте отговорите на всеки ученик/група ученици. 
 • Отделете време за обсъждане на всеки от отговорите. Може да използвате въпроси като “Съгласни ли сте?” “Колко от вас смятат така?”. Окуражете приятелско несъгласие и напомняйте на учениците за различните начини да се структурират без да обиждат останалите.

Онлайн адаптация:

За осъществите тази стратегия онлайн онлайн може да използвате google docs, като предварително изготвите таблица с три полета. В google classroom може да съберете отговорите на учениците.

3. Свържи, задълбочи, предизвикай

Учениците отговарят на въпросите във всяка категория, като споделят своите мисли.

Свързване: Как идеите и информацията, с която се запознахте се свързва с това, което вече знаехте?

Задълбочаване: С какви нови идеи, които да задълбочат или насочат мисленето ти към нови посоки се запозна?

Предизвикване: Какво е все още предизвикателно или объркващо за теб? Какви въпроси, чудения или загадки имаш все още?

Тази стратегия помага на учениците да правят връзки между нови идеи и предишни знания. Помага им също да мислят върху въпроси, неясноти и трудности, които срещат при усвояването на материала, което развива допълнително и уменията им за учене.

Най-добрият момент за приложение е, когато учениците се запознават с нов материал, като може да се приложи по време на урока или в начало на нов раздел.

Стратегията работи добре в малки групи, в големи дискусии в класа и индивидуално. Добре е да подсигурите, че виждате ясно нещата, които учениците споделят като свои мисли по темата. Можете да вземете записките им, да отделите време за споделяне помежду им и в голямата група. В зависимост от урока/раздела можете да използвате този списък в по-продължителен период и да добавят различни активности към него.

4. Цвят-символ-изображение

Тази стратегия е подходяща за синтезиране и организиране на идеи, както и за по-добро запаметяване на различни факти и знания. Стратегията е подходяща, когато учениците имат да работят със самостоятелен материал – за четене, слушане или гледане (текст, аудио файл, видео, филм и пр.). След като приключат със запознаването с материала, учениците трябва да отбележат три неща, които намирате за интересни, важни или задълбочени.

 • За едно от тях избират цвят, който смятат, че най-точно представя същината на идеята на материала
 • За второто избират символ, който най-точно представя същината на идеята на материала
 • За третото избират изображение, което най-точно определя същината на идеята

След това по двойки или по малки групи оставете учениците да споделят своите отговори.  Първо всеки споделя своите избрани цвят/символ/изображение, останалите слушат и след това споделят с какво го свързват. След това първият ученик споделя и своите аргументи защо е избрал точно тези цвят/символ/изображение. Стратегията е приложима и за домашна работа, както и за работа онлайн.

5. Когнитивни комикси или инфографика

Comics blank layout template background

Учениците отговарят на въпроси или обобщават разбирането си нова тема/знание чрез създаване на комикси по малки групи. 

Тази стратегия често се използва за проверка на разбирането, а и за директно включване на предишните представи и разбирания на учениците в изграждането на новите им знания. Важно условие за нейната ефективност е учениците да са на ясно с целта и да се фокусират върху съдържанието на комикса, а не върху качеството на илюстрациите.

Своеобразна адаптация може да се направи и през създаването на инфографики (Изображения, които обобщават ключова информация по определена тема с данни и факти).

Стъпки за изпълнение:

 • Споделете с учениците работния материал (текст, твърдение, филм, видео и пр.). Вариант е да припомните наскоро взет материал, който искате обобщите и припомните. 
 • Всеки ученик/група получава бланка за комикс. (може да ги подготвите предварително, като разграфите лист хартия на квадратни полета подобно на комикс).
 • Всеки ученик/група използва бланката, за да създаде своя отговор – може да рисуват отделните картинки и да създават конкретни диалози в балончета.
 • Учениците сами преценяват до каква степен да се задълбочават/да акцентират върху прецизирането на конкретното изкуство.
 • Комиксите могат да бъдат споделени/представени пред останалата част от класа, също да бъдат използвани и за оценяване.

При адаптацията за инфографиката може да предоставите на учениците основа, върху която да оставите полетата за “информация празни”. Удобни безплатни темплейти за инфографики може да намерите в Canva. 

Онлайн адаптация

Подходящ инструмент е bookcreator както и google slides или Canva.


Ако се чудите защо стратегиите за учене работят и имате нужда от тях, прочетете още:

Нагласа за развитие – Как да подготвим учениците за успех? – 4 практически метода и идеи

Как да накараме учениците да искат да учат сами – 5 конкретни стратегии

сътрудник "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час"

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути