6 доказани стратегии за ефективно учене

В тази публикация събираме 6 стратегии за учене, които според различни научни изследвания доказано подпомагат процеса на учене и развитие на учениците. Важно е да имаме предвид, че дори и някои от тези стратегии да изглеждат трудни за прилагане или отнемат много време, тяхната ефективност е доказана и водят до дълготрайно усвояване на знания и умения.

Организация на времето за учене

Според науката, учениците научават много повече и по-качествено, когато учат по даден предмет по 30 минути всеки ден вместо по 2,5 часа наведнъж в един ден. Когато става въпрос за учене у дома, учениците е важно да си създадат график, който да включва учене по 20-30 минути по даден предмет всеки ден и да се придържат към него.

Предварително изготвеният график е от полза, защото помага да се организира времето и да не се чака до последните 2-3 дни преди изпит, за да се започне с ученето. Когато дадена информация се повтаря периодично през определен период от време, тя се запомня по-добре отколкото многократното повтаряне в рамките на един ден.

Интересна техника, която може да използвате е Помодоро и свързаните с нея разнообразни онлайн приложения

Свързване на различни теми и идеи

Учениците научават много повече, когато търсят връзките между различните теми в един учебен предмет или между различните предмети. Както и когато трябва да изберат дадена стратегия сред няколко различни, за да разрешат определн проблем. Това помага на децата да научават разликите и приликите между концепциите, идеите и стратегиите. 

Извличане на информацията от паметта 

Тестове и въпросниците са сред най-стандартните начини, по които в училище се възползваме от тази стратегия. Тя обаче може да бъде приложена и по други начини. Например, учениците може да вземат бял лист и да запишат всичко, което си спомнят по дадена тема, като го направят в свободен текст или под формата на схеми, диаграми, таблици и картинки. След като приключат с тази практика, могат да извадят учебници и тетрадки и да проверят какво са успели да върнат в ума си от паметта по дадения предмет или конкретна тема и да попълнят празните места. Тази стратегия може да се прилага както в училище, така и у дома.

Откриване на отговорите и задълбочаване

Когато въвеждате определена тема, добре е информацията да не бъде “изсипана” изцяло и наготово, а учениците да бъдат насърчавани да търсят отговори и да стигнат до много от изводите сами. Да бъдат приключенци, изследователи и откриватели. Това може да стане през насърчаване и задаване на уточняващи и доразвиващи темата въпроси като „как“ и „защо“. Самият опит на учениците да опишат дадена концепция или явление, да обяснят как и защо то се случва, помага на децата да разберат и научат информацията.

Учениците могат също да обяснят как дадена тема има отношение или повлиява на техния собствен живот, ако е възможно да бъдат открити конкретни начини, по които това се случва. Добра идея е да давате задача на децата да намерят връзките между две отделни теми. Този подход може да използвате в индивидуална работа, за работа по двойки или в групи.

Използване на примери

Конкретната информация, която може да се свърже с лично преживяване, емоция, знание, много по-лесно се запомня от абстрактната. Изследванията показват, че множеството разнообразни примери, които доказват една идея помагат на учениците да разберат идеята и да я запомнят по-добре. Целта е чрез използването на примери от различни сфери или с различни характеристики, които обаче са свързани с дадена идея, да се постигне по-цялостна и обективна картина за дадената идея. Откриването на връзката между отделните примери подпомага и уменията на учащите за анализ и синтез на информация. 

Свързване на вербална и визуална информация 

Дуалното кодиране е комбиниране на вербална информация (представена с думи) с визуална информация (представена с диаграми и картинки). Когато учащите комбинират информацията представена по двата различни начина, те постигат по-високо ниво на разбиране на идеите. Ние всички учим най-добре, когато разполагаме с различни начини за представяне на една и съща идея. 


Ако се чудите защо стратегиите за учене работят и имате нужда от тях, прочетете още:

Нагласа за развитие – Как да подготвим учениците за успех? – 4 практически метода и идеи

Как да накараме учениците да искат да учат сами – 5 конкретни стратегии

5 идеи за учене, които да изпробвате с учениците, които не обичат ученето

Източник на информацията за създаване на статията.

сътрудник "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час"

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути