Как да сме заедно в образованието

Възпитаниците на програмата за професионално и лидерско развитие на “Заедно в час” вече са над 160 души. Важна част от работата на организацията е да подкрепя участниците в програмата си да търсят решения и възможности, с които да продължат и развият мисията за успеха на всяко дете, дори след приключване на двете години като учители в училище. Защото неравенството в образованието е сериозно предизвикателство, с което само един човек или една организация няма как да се справят.

Статистиката за реализацията на възпитаниците на “Заедно в час” сочи, че над 70% от тях продължават да работят в сферата на образованието, като една трета от тях преподават, а останалите са ангажирани в неправителствения сектор и социалното предприемачество. На конференцията “Заедно в образованието – за успеха на всяко училище”, която се проведе на 23 март в “Софтуерния университет” в София, бяха представени успешни организации и инициативи, в които възпитаници на програма “Заедно в час” активно продължават да работят за мисията качествено образование.

Събитието беше организирано от Академия “НИКЕ” и Софтуерен университет “СофтУни”. Общо десет организации и инициативи представиха работата си пред директори и учители чрез практически работилници. По-долу можете да прочетете повече за тях.

 

Национална мрежа за децата

Национална мрежа за децата (НМД) е обединение на граждански организации и съмишленици, работещи с и за деца и семейства в цялата страна. Мрежата се ръководи от ключовия принцип за насърчаването, защитата и спазването на правата на детето.

На конференцията “Заедно в образованието” участие взе Пламена Николова, програмен директор “Образование” в НМД, която като учител по програма “Заедно в час” преподава две години в професионалната гимназия „Георги Сава Раковски“ в гр. Костенец. Тя представи работата на мрежата в областта на политиките и застъпничеството за по-качествено образование.

 

Академия “НИКЕ”

Академия “НИКЕ” е организация от хора с разнообразен опит в системата на образованието, която осигурява обучения за учители и директори. Екипът на академията вярва, че личностното и професионалното развитие на учениците днес ще ни донесе по-добро бъдеще утре. Обучителите на организацията са учители, практикували в класната стая инструментите, методите и техниките, които споделят по време на обученията. Те представят практически съвети и говорят от собствен опит за предизвикателствата и трудностите при упражняване на учителската професия.

По време на конференцията Иванка Йорданова, ръководител “Връзки с клиенти” в академия “НИКЕ”, и Кристина Рангелова, ръководител “Обучения”, наблегнаха на практически методи за класната стая, чрез които всеки ученик може да бъде въвлечен в урока. Иванка и Кристина са част от випуск 2013-2015 г. на програма “Заедно в час” и са преподавали в Житница и Карлово. Третият съдружник в организацията Екатерина Граменова също е възпитаник на програма “Заедно в час” от втория випуск 2012-2014 г.

 

Александър Иванов

СофтУни

Проектът “Софтуерен университет” е основан с идеята за иновативен и модерен образователен център, който създава истински професионалисти в света на програмирането. Университетът използва модела „учене чрез правене“, набляга на практическите умения, а учебният план е разработен с прякото участие на компании от IT сектора.

Представител на “Софтуни” на конференцията беше Александър Иванов, мениджър обучения на SoftUni Digital & SoftUni Creative, който като учител по програма “Заедно в час” преподава две години в с. Челопеч. Той представи програмата SoftUni Digital, която е насочена към всеки, който има мотивацията да изгради успешна кариера в сферата на дигиталния маркетинг или да развива свои собствени проекти.

 

Център за приобщаващо образование

Център за приобщаващо образование (ЦПО) е неправителствена организация, която работи за утвърждаване на приобщаващата училищна среда като стандарт за качество в образованието. Организацията подкрепя училищата да се развиват като общности със споделени ценности и визия така, че децата да бъдат насърчавани да разгърнат  способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват подкрепени и уверени, че са ефективни и че могат да се справят с предизвикателствата, и родителите да поемат своята отговорност в партньорство с училището.

Евгений Димитров, специалист обучение и развитие в ЦПО, който като учител по програма “Заедно в час” преподава в Пирдоп, представи проекта на ЦПО “С поглед в бъдещето – училището има смисъл”. Инициативата има за цел да разработи методология за задържане на децата в училище чрез повишаване на мотивацията им за учене и придаване на практическа стойност на наученото в час. Тя включва доброволна и дългосрочна работа на деца в шести и седми клас с професионалисти от местната общност, като посещенията при професионалиста се провеждат заедно с учител.

 

Петър Кънчев

Център за безопасен интернет

Националният център за безопасен интернет работи за повишаване на дигиталната грамотност на децата и младите хора. Насърчава позитивната, безопасна и отговорна употреба на интернет и мобилните технологии от 2005 г. насам. Основните дейности на центъра включват обработване на сигнали за детска порнография и компютърни посегателства срещу деца и непълнолетни, консултиране на деца, непълнолетни, родители и учители при инциденти на деца онлайн, разработване на различни обучения и материали.

Представител на центъра на конференцията беше Петър Кънчев, възпитаник на програма “Заедно в час”, който преподава две години английски език и философски цикъл в Златица между 2014-2016 г.. В неговата работилница присъстващите работиха по темата кои са уменията за успех в дигиталната епоха и как да ги развиваме системно у учениците.

 

TimeHeroes

TimeHeroes е платформа за доброволчество и правене на добро, която събира идеи за това как всеки може да инвестира времето и уменията си в полза и на другите. TimeHeroes развива и подкрепя и мрежа от ученически доброволчески клубове, като учениците доброволци се включват в инициативи от платформата или създават свои собствени мисии, в зависимост от свободното си време и интересите си.

Възпитаникът на програма “Заедно в час” Пламена Николова, преподавала в Костенец, отговаря за развитието на училищните клубове. На конференцията тя представи ползите от доброволчеството, както и различни доброволчески инициативи, в които са се включвали ученици от цялата страна.

 

Образование България 2030

“Образование България 2030” е мрежа от над 40 организации от публичния, частния и гражданския сектор в страната и публични фигури. Визията й е да работи за това българското училищно образование да дава възможност на всяко едно дете да получи необходимите знания и умения, за да бъде в бъдеще успешно реализиран член на обществото. “Образование България 2030” ангажира гражданите и политически отговорните лица да работят заедно за постигане на желаното подобряване на качеството на образованието и достъпа до него. За целта проследява развитието на ключови показатели в образователната система, популяризира добри практики и се застъпва за промени на политики. Част от екипа на “Образование България 2030” е Златка Димитрова, която между 2014 и 2016 г. преподава английски език в село Христо Даново близо до Карлово.

На конференцията “Заедно в образование” Александра Мирчева от екипа на “Образование България 2030” говори за това как различни организации и граждани могат да работят заедно за устойчиви промени в българското образование.

 

Стефан Рашков

“Дарби”

Институцията “Дарби” включва три различни организации – частна английска гимназия в София Darbi College, езиков център и консултантска къща за кариерно ориентиране и подготовка за обучение в чужбина. Част от екипа на последната е Стефан Рашков – възпитаник на програма “Заедно в час”, който преподава две години информационни технологии и информатика в Пирдоп, а след това още една – английски език.

Консултантска къща “Дарби” осигурява на кандидат-студентите помощ в процеса на кандидатстване в желаните университети в чужбина. Тя включва както професионални съвети при избора на специалност и университет, така и подкрепа при подаването на документи, кандидатстване за студентски заеми и други процедури.

На конференцията “Заедно в образованието” Стефан обърна внимание на това как можем да помогнем на учениците да се ориентират и подготвят за висше образование и успешна професионална реализация.

 

ЕдуПро

Петър Кънчев и Йордан Ходжев са възпитаници на програма “Заедно в час” от випуск 2014-2016 г., преподавали в региона на Подбалкана – Златица и с. Мирково. Двамата решават да започнат разработването на ЕдуПро – система за оценка и развитие на педагогически специалисти. Платформата включва самооценка на специалиста (директор, учител или друг член на педагогическия екип) по различни показатели, ключови за професионалното му развитие, както и оценяване на силните страни и областите за подобрение, избор на цели за личностно и кариерно развитие и възможност за проследяване на напредъка по тяхното осъществяване. Потребителите на ЕдуПро имат възможност да изготвят електронно професионално портфолио с техните постижения, което ще им бъде полезно при атестиране, кандидатстване за работа и цялостно представяне на професионалната им дейност.

 

Иван Господинов

Образование без раници

“Образование без раници” е организация, която цели да подпомага осъвременяването на образованието в България и да създава алтернативни образователни и културни ресурси на български, предимно в интернет. Сдружението стои зад българската версия на Кан Академия (KhanAcademy.org) – най-мащабният безплатен портал за образование в света. Порталът се превежда на над 100 езика, като българският е един от най-превежданите. От 2011 г. насам в Кан Академия България са вложени хиляди часове труд на стотици доброволци преводачи, редактори, учители и специалисти от различни други сфери, както и няколко хиляди щатски долара дарени лични средства.

Председател на Управителния съвет на “Образование без раници” е Иван Господинов, възпитаник на “Заедно в час”, преподавал немски език и философски цикъл в 74 СОУ „Гоце Делчев“, София. На конференция Иван представи възможностите, които Кан Академия България предоставя на българските ученици.

 

Видео от част от работилниците на “Заедно в образованието” можете да намерите тук. Очаквайте скоро и останалите.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.
Абонирай се за бюлетин

Най-важното от нас директно в твоята поща

Можеш да се отпишеш по всяко време.