“Заедно в час” ще вземе участие в дискусия за приоритетите на България в сферата на образованието в Брюксел

Изпълнителният директор на фондация Заедно в час Евгения Пеева-Кирова и директорът “Публични партньорства” в организацията Нели Колева ще вземат участие в работна среща-дискусия с членове на Европейския парламент и на Европейската комисия на 24 януари в Брюксел.

Основен фокус на събитието ще бъдат приоритетите на България в сферата на образованието в рамките на българското председателството на Съвета на Европейския съюз. Срещата ще бъде водена от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и зам-министъра Деница Сачева. Участници ще бъдат представители на европейски институции, ангажирани с темите училищни и образователни политики, социално включване чрез образование, развиване на нови умения, лидерство и повишаване на жизнените перспективи пред младите европейски граждани.

По време на срещата представителите на Заедно в час ще споделят и обсъдят с присъстващите ключови изводи от проекта NEWTT – “Нов път за нови таланти в преподаването”, ко-финансиран по Ключова дейност 3 (експериментални политики в образованието) на програма Еразъм +. Участници в проекта, който в България се изпълнява от фондация Заедно в час, Министерството на образованието и науката и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, са 15 организации от пет държави и региони – България, Баския регион в Испания, Австрия, Румъния и Латвия. NEWTT търси решения на предизвикателства, пред които са изправени редица европейски държави – като недостига на квалифицирани учители, недостатъчната интеграция на уязвими общности и неспособността на образованието да отговори на изискванията на пазара на труда.

В рамките на проекта се реализират две иновативни магистърски програми за придобиване на професионална квалификация “учител”, като се дава възможност към учителската професия да се привлекат и обучат специалисти от различни професионални области. Програмите включват предварителен взискателен подбор на кандидат-магистрите, засилено практическо обучение в реална училищна среда, обучение по нови дисциплини като развиване на умения за 21. век на учениците, работа с родители, работа с нови технологии в класната стая, управление на проекти и други.

Оценител на резултатите от проекта е Университетът на Дуисбург-Есен, Германия. Първите изводи сочат, че участниците в иновативните магистърски програми показват високи резултати по отношение на уменията, нагласите и знанията си още в началните месеци на своята работа в училище. Опитът, придобит чрез тези пилотни програми, ще послужи за изготвяне на препоръки за национални и европейски политики за привличане, обучение, развитие и задържане на нови специалисти в системата на училищното образование.

След събитието с членовете на европейските институции Евгения Пеева-Кирова ще вземе участие и в първата по рода си Европейска среща за образование с фокус върху недостига на основни умения у младите хора в Европа, спешната нужда от мерки срещу неравенствата в образователните системи и подобряването на инвестициите в образование. Дискусията на 25 януари ще събере на едно място представители на образователния и гражданския сектор, държавните институции, висшите училища и други ключови участници в образователния процес.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.
Абонирай се за бюлетин

Най-важното от нас директно в твоята поща

Можеш да се отпишеш по всяко време.