Добра практика: Три идеи от Израел за работа с ученици от уязвими общности

Училището Бялик-Рогозин в Тел Авив – учене през споделения опит в общността на “Заедно в час” и Teach For All

Със стипендия от Teach For All възпитаници на “Заедно в час” посетихa Израел и се запознаха с успешни практики за подкрепа на ученици с нисък социално-икономически статус и от етнически малцинства. В тяхната история след пътуването може да откриете полезни идеи и ценен опит.


От дясно на ляво: Кристина Рангелова, Олга Нинова-Траянова, Альона Деянкина, възпитаници на програма „Заедно в час“ и техният домакин Омри, учител в Бялик-Рогозин и възпитаник на Teach First Israel

През януари 2017 г. директорът на израелското училище Бялик-Рогозин в Тел Авив Ели Нехама гостува в България, за да сподели с учители, директори и представители на различни образователни организации повече за опита на своето училище в мисията му да подкрепя успеха на всеки ученик. Задача, която е истински предизвикателна, когато учениците са мигранти от 51 различни култури, много от които бежанци и търсещи политическа закрила, а мнозинството не говорят местния език и нямат яснота за своето бъдеще.

Няколко месеца по-късно с вдъхновяващия опит на израелското училище в южните квартали на Тел Авив имаха възможност да се запознаят отблизо и три от възпитаничките на програма “Заедно в час”, които продължават професионалната си реализация в сферата на образованието. Альона Денякина, координатор във фондация “Тръст за социална алтернатива”, Кристина Рангелова, ръководител “Обучения” на “Академия НИКЕ” и Олга Нинова-Траянова, мениджър професионално развитие на учителите в “Институт за прогресивно образование”, спечелиха стипендия на глобалната мрежа Teach For All за млади образователни лидери и възможността да усвоят добри практики и успешни техники за приобщаване на учениците, които в последствие да използват в своята работа.

По време на посещението си в Израел Оля, Кристина и Альона успяха да се срещнат и поговорят с различни хора от местната общност, които са силно ангажирани с училището и учениците в него – училищните директори, учители, родители, ученици и много доброволци. Ето три примера от работата на израелското училище, които нашите възпитаници открояват най-силно:

ДОБРОВОЛЧЕСТВО И ПРИНОС ЗА ОБЩНОСТТА

“Доброволчеството е изключително силно застъпено в израелското общество. А разнообразни доброволчески инициативи се използват активно в училището и образователния процес като източник на ресурси за допълнителна работа с учениците”, разказва Кристина Рангелова.

Един от доброволческите центрове в Тел Авив

Доброволците работят с учениците както в самото училище, по време на редовните часове и следобедните занимания, така и в допълнителни дневни центрове за работа с деца с нисък социално-икономически статус. Доброволците помагат на децата при изучаването на местния език и усвояването на учебния материал по различни предмети, като им отделят необходимото време и внимание, за да напреднат и настигнат своите връстници. Много от доброволческите инициативи се насърчават активно от местните институции в Тел Авив като част от цялостна програма за доброволчество. Гражданите, които не могат да отбиват своята военна служба, която в Израел е задължителна, също са задължени да допринесат за обществото като обикновено се включват именно в подобни доброволчески инициативи. Участниците в доброволческите програми работят – без заплащане или срещу символично заплащане. Финансирането на програмите е фокусирано върху поддържане на административните и логистични структури – осигуряване на пространство, материална база и административен персонал. Всичко това помага на учителите да разчитат на сериозна подкрепа в лицето на доброволците и отделеното от тях време. С помощта на доброволците те могат да прилагат разнообразни стратегии за комуникация и мотивация на учениците, така че учениците да приемат културните си различия по-лесно и да се справят по-успешно с агресивно и/или пасивно поведение от страна на учениците.

ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

Вътрешен двор в училището Бялик Рогозин

Един от успешните методи, на който разчитат в Бялик-Рогозин много от учителите е използването на проектно-базирано обучение в учебния процес.

“Проектно-базираното обучение помага на учителите да работят за развиване на мотивация и приобщаване на всички ученици към общността на класа чрез възможността да реализират различните проектни дейности през призмата на своя произход и култура”, споделя Олга Нинова-Траянова като едно от нещата, които са й направили най-голямо впечатление.

Учителите също така реализират различни интердисциплинарни уроци, в които се преплитат знания и умения, придобити при изучаване на различни учебни предмети, за да постигнат конкретна цел с образователен характер и практическа насоченост.

Пример за подобен проект е създаването на специална градина в двора на училището от ученици и преподаватели в гиманзиален етап. Тяхната цел е да засадят растения с произход от най-различни места по света (география), като освен физическото засаждане и грижа за растенията (биология), работата по проекта включва проучване и преразказ на легенди или истории от мястото, откъдето съответното растение идва (литература/ история). Историята е достъпна онлайн – на иврит (иврит) и на английски език (английски), чрез използване на QR код (информационни технологии). Резултатът от реализирането на проекта е обновено пространство в задния двор на училището – приятно за разходка, но и подходящо за провеждане на учебни часове на открито. Градината също така се превръща и в урок по толерантност за учениците – защото растенията в нея, подобно на мнозинството от учениците, идват от различни места по света, но споделят своя нов дом заедно и в хармония.

Вижте видео от създаването на градината:

АКТИВНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ

“В Бялик–Рогозин вярват, че няма как да постигнат успех с учениците, ако не работят целенасочено и с родителите на деца мигранти, които също са нови за държавата и изпитват нужда от подкрепа и обучение. Приобщаването чрез осигуряване на допълнителни занимания, включва не само учениците, но и техните семейства, уважението към техните традиции и нрави”, разказва Альона Деянкина за своите наблюдения.

За родителите на ученици от Бялик–Рогозин училището предлага специално създадени курсове за изучаване на местния език (иврит), с които се цели подпомагането на по-бързата интеграция на семейството в обществото. Наред с това се организират и екскурзии за опознаване на местната култура, като участието на родителите в тези екскурзии се финансира от училището или дарителски организации, за да бъде достъпно дори за най-бедните родители. В Бялик-Рогозин насърчават включването на родителите в училищния живот както чрез формални структури като родителския съвет и възможност за влияние върху политиките на училището, така и чрез неформални инициативи като организиране на тематични празници и тържества през годината, по време на които всички родители приготвят традиционни за своя произход и култура храни и сувенири за учениците.

По време на престоя си в Израел любезен водач на нашите възпитаници е Омри, учител от 8 години в Бялик-Рогозин и възпитаник на партньорската организация Teach First Israel, която работи по модел, сходен на “Заедно в час”. Освен с много истории за местния контекст, разходка из южните бедни квартали на Тел Авив, където живеят учениците от училището, нашите възпитаници успяха да се срещнат и с новите учители по програмата Teach First Israel по време на тяхното интензивно лятно обучение и да го сравнят със своето преживяване. За всички тези впечатления, споделени добри практики и нови идеи Кристина, Альона и Оля споделиха пред други възпитаници на “Заедно в час” на специално събитие, което цели да се превърне в регулярна възможност за споделяне на нови и успешни практики от опита на различни хора и организации в България и по света.

Повече за добрите практики на Бялик-Рогозин може да научите тук. Не пропускайте да чуете какво сподели директорът на училището миналата година, когато беше в София:

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.
Абонирай се за бюлетин

Най-важното от нас директно в твоята поща

Можеш да се отпишеш по всяко време.