3 извънкласни дейности, които ще поискате да изпробвате

Извънкласните дейности са неизменна част от образователната система. Учениците попадат в нова социална среда, прилагат уменията, научени в класната стая в различен контекст и развиват техните интереси свързани с изкуство, литература, спорт и други. В тази статия ще ви дадем вдъхновението, от което имате нужда при избирането на извънкласните дейности, които да създадете.

Какво дават извънкласните дейности на учениците?

Научните проучвания показват, че участието на учениците в подобни дейности спомага за техния академичен успех, прави ги по-уверени и проактивни към случващото се в училище. Когато учениците са въвлечени в дейности не директно свързани с обучението им в училище, те учат чрез преживяванията си от ситуациите, в които са поставени. Тъй като заниманията са с доброволен характер, те дават възможност на учениците с по-ниска мотивация и самочувствие да ускорят развитието на уменията, които имат нужда да развият. Участието в подобни дейности има редица положителни ефекти върху учениците, включително повишава тяхната дисциплина, организация на времето и толерантността им към света.

Вероятно за някои от вас организацията на извънкласни дейности звучи като предизвикателство, поради липса на време, идеи или подкрепа. Нужно да рефлектираме върху текущата среда в училище, от какво учениците ни имат нужда и как те биха се вписали в училищната общност преди да пристъпим към реализирането на подобни дейности. Ето защо сме ви приготвили 3 успешни примера за реализирани извънкласни дейности от учители, които да ви вдъхновят.

1. Кариерни работилници

Габриела Поборникова е учител по философия и английски език в средно училище „Христо Ботев“ в Горна Малина. Преподава на ученици 8-12 клас. Преди да започне планирането на извънкласни дейности, Габриела анализира силните страни и нуждите на нейните ученици. Тя характеризира нейните ученици като любознателни, искрени и сплотени, но нуждаещи се от подходящи ролеви модели и вяра в техните собствени възможности. 

Това ѝ дава идеята да организира поредица от кариерни работилници. Те включват срещи с ролеви модели веднъж месечно, предварително подбрани с предложения от учители и ученици. Също така Габриела успешно организира посещения на няколко работни места и часове за развиване на умения за кандидатстване за работа. 

„Резултатите от дейностите бяха положителни. Учениците повишиха мотивацията си за развитие, имат по-засилен интерес към различни дейности, кариерни възможности и професионалисти, които ги вдъхновяват.“

Като научени уроци тя споделя, че проучването и планирането на ролеви модели, които да поканите изисква подкрепа и техническо време. За по-добра устойчивост потърсете партньори в дейностите, които правите – ангажирайте колеги, директор, родители. Също така имайте търпение, когато организирате подходящо време и място за работилниците. Ако можете, възползвайте се от положителните страни на социалните мрежи. 

2. Пиеса на английски език

Борислава Данева преподава английски език в СУ „П. Хилендарски” в гр. Златица на ученици 4- 7 клас, като част от програмата на Заедно в час 2013-2015 г. Едно от основните неща, които тя наблюдава е разединение вътре в класовете, изключителна разлика в постиженията, резултатите, увереността на учениците. Делят се на групички и само учениците с отлични резултати вземат участие в извънкласни дейности, тържества и изяви. Тогава Борислава идентифицира нуждата на учениците да се чувстват като част от по-голяма общност, да бъдат по-сплотени и приемащи средата около тях. 

По време на втората си година на преподава Борислава решава да постави пиеса на английски език „Магьосникът от ОЗ”. Основните ѝ цели са всички ученици от 6-ти клас да вземат участие, всеки със своите силни страни и желания, както и те сами да организират целия процес- да си разпределят ролите, да организират озвучаването, да поканят гостите и изработят декора. 

По време на представлението ученици, които никога не са излизали на сцена или говорили на английски език, често аутсайдери или с ниски резултати, са аплодирани от пълната зала на читалището. Основните цели на Борислава са постигнати, но ефектът от представлението намира отражение и в класната стая. Всички ученици взимат участие по-често, споделят мнения, дискутират и са по-отворени към научаването на нови неща.

Като обратна връзка, Борислава споделя:

„Търсете подкрепа и сътрудници и повярвайте, че няма перфектна дейност. Разпространявайте и се гордейте с успехите на вашите ученици и рефлектирайте върху наученото с тях.

3. Работилници за характер

Мария Иванова е учител по английски език в начален етап в СУ „Христо Ботев”, с. Горна Малина. Училището организира множество спортни дейности и учениците на Мария са любопитни, активни и енергични. Въпреки това обаче имат нужда да развият уменията си за сътрудничество и комуникация с другите. 

Мария Иванова организира работилници за характер с организацията Характер.БГ. Планира срещите през първия срок, като провежда самите работилници три пъти през втория срок с двата класа, на които преподава. Фокусира се върху силните страни на характера чрез интерактивни игри по групи, препращащи към реални ситуации от класната стая. 

След проведените работилници, учениците на Мария проявяват по-висока активност в часовете, по-отворени са да дават идеи и да възприемат нова информация. 

„Мотивацията на учениците драстично се повиши. Вече няма нужда от постоянни напомняния за домашните и задачите в клас.”

„Някои от трудностите, през които всеки такъв проект преминава са логистични, особено, ако е свързан с набавянето и изготвянето на определени материали. Именно затова добре планирайте дейностите си, така че да имате достатъчно време. По-ефективните дейности са тези, които поставят учениците на активна позиция и им дават възможност те да са проактивни.”

В тази статия ви дадохме три идеи за извънкласни дейности в училище, които можете да организирате с помощта на вашия учителски екип и учениците си.

Вижте повече добри практики за извънкласни дейности тук

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути