Видео истории: Пети клас и Юлия Мишкова

Юлия Мишкова преподава история на ученици от пети до седми клас в 54 СОУ в квартал “Надежда” в София. Тя започва работа с 5Е клас в началото на тази учебна година като участник в програмата на “Заедно в час”. Визията за класа включва това всички ученици да могат да работят ефективно в екип, да могат да се самооценяват и да разбират как участието и поведението им в час се отразява на резултатите им. Методите, чрез които класът работи за постигането на тази цел, включват работа в екип в часовете и система за поставяне на самооценка за поведение и участие в час. Във видео историята виждаме кадри от час, в който учениците пишат реклама за Рилския манастир. С нея те искат да покажат защо манастирът е важен и защо трябва да бъде посетен.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути