Инвестицията в успешни учители е сред ключовите дейности за преодоляване на “кризата на ученето“ в световен мащаб

Представяне на доклада на Световната банка. От ляво надясно: Траян Траянов, “Заедно в час”, Хайме Сааведра, старши директор образование в Световната банка, Красимир Вълчев, министър на образованието и науката

Осъвременяването на учебните програми и преподаването, инвестициите в успешни учители и управлението на образователните системи и училищата са трите приоритетни области, върху които трябва да се работи, за да се преодолее “кризата на ученето“ в световен мащаб според Доклада за образование на Световната банка за 2018 г.

Документът, който носи името “Да се научим да реализираме потенциала на образованието”, беше представен в България на 26 януари лично от Хайме Сааведра, старши директор на сектор “Образование” в Световната банка. На официалното събитие в Софийския университет присъстваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, кметът на София Йорданка Фандъкова, директори на училища, представители на академичните среди и неправителствени организации.

По време на представянето г-н Сааведра посочи, че в световен мащаб 44% от учениците посещават училище, но не учат и не придобиват нови знания и умения, което ги обрича на живот в бедност и социално изключване. В допълнение – 53% от учениците по света не разбират това, което четат, или не могат да се справят с елементарни математически задачи, а броят на децата, които изобщо не ходят на училище, все още е твърде висок – 260 милиона. Тези данни провокират и експертите на Световната банка да говорят за “нравствена и икономическа криза, която налага незабавно да бъдат взети мерки”.

Според доклада трите ключови области, върху които правителствата трябва да насочат усилията си са:

Осъвременяване на учебните програми и преподаването

Преподаването трябва да отговаря на съвременните нужди на обществото и икономиката – да развива умения и нагласи в учениците, които да са им полезни в бъдещето. Макар все още да не знаем как да измерваме всички умения, не бива да спираме да търсим необходимите доказателства за ефективността на преподаването. Учителите днес имат напълно различно взаимодействие с учениците в сравнение с тези в миналото. Те не трябва да се стремят да насочват работата си само към средно статистическия ученик, а да адаптират преподаването си спрямо нуждите на всеки.

Силен фокус върху учителите

Ролята на учителите в съвременното общество е все по-важна и все по-трудна, затова и трябва да се предприемат целенасочени мерки за привличане на мотивирани хора и за развитието на професионалистите в училище. Хайме Сааведра сподели, че един от ключовите фактори, които отличават успешните образователни системи, е силното обществено признание на учителската професия. Той сподели също, че е важно образованието да привлича най-добрите професионалисти от различни сфери – както в училището, така и в управлението на системата и развитието на политиките в сектора.

Управлението на училището и образователните системи

Според доклада на Световната банка на много места по света няма разбиране, че кариерата на училищните директори се различава от тази на учителите. Директорът обаче трябва да има съвсем различни умения и компетентности. Същото важи и за цялата система на образованието – управленските умения са ключов фактор и при хората, които отговарят за политиките в сферата. По думите на Сааведра ключов фактор за нивото на управлението на образованието е качеството на администрацията. От Световната банка обръщат внимание също, че проследяването на ефекта от инвестициите в образование и това как те са допринесли за по-добри резултати за ученето на учениците е важен момент при разпределянето на ресурсите в сектора. Като основни предизвикателства в световен мащаб Сааведра посочи ранното детско образование и образованието за възрастни.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев подчерта при представянето на доклада, че много от политиките в образованието изискват дългосрочни усилия, които надхвърлят мандата на едно правителство. По думите му днес има относителен политически консенсус, което ни позволява да вървим в правилната посока.
Сред първите, които направиха коментар на доклада и как той се обвързва със ситуацията в България, бяха програмният директор на фондация “Заедно в час” Траян Траянов, председателят на Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” Деян Колев, директорът на 147 ОУ “Йордан Радичков” Людмил Лачев и директорката на ДГ №7 „Детелина“ Ксения Семизарова.

Според Деян Колев докладът ясно говори за това, че качеството на образованието и достъпът до образование са два аспекта на един и същи процес, а не са в противоречие, и ако училището функционира добре като система, подобряването на единия аспект ще води до подобряване и на другия. Той подчерта също, че предоставянето на по-голям финансов ресурс не означава качество и е важно той да бъде използван така, че да доведе до системна промяна, която ще подобри както достъпа, така и качеството на образование. Това според Деян Колев зависи не само от Министерството на образованието и науката, но и от всички останали страни в сферата на образованието – учители, директори, неправителствени организации и др.

Траян Траянов открои три точки в доклада, които намира за много ключови и за ситуацията в България. Той обърна внимание, че Световната банка поставя ученика в центъра на образователния процес и говори за това колко е важно образователните системи също да го правят, за да бъдат ефективни.

“Много често когато говорим за образователна реформа поставяме проблемите на възрастните в нея в центъра. Това е нормално, но е важно да си говорим за ситуацията на учениците”, заяви Траянов.

Той посочи също, че е изключително важно да основаваме решенията и политиките в сектора върху доказателства и измерими данни и даде за пример в тази посока съвместния проект на министерството на образованието с Пловдивския университет и “Заедно в час” “Нов път за нови таланти в преподаването”, който апробира иновативни методи за влизане на нови хора в учителската професия. На трето място Траян Траянов изтъкна като много важна идеята от доклада, че за създаването и развитието на образователни политики трябва да се разчита на повече партньорства, да се работи екипно и да се мисли как институциите, учителите, директорите и гражданският сектор да обменят идеи и да се подкрепят.


Пълния текст на доклада може да намерите на английски тук, и на български тук.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути