Дискусия със Заедно в час в Лондон търси кои са уменията за успех в 21. век

Какви са уменията, необходими за успех в 21. век, и как всеки може да развие успешно своите личностни и професионални качества е фокусът на дискусия с български студенти и професионалисти в Лондон. Събитието, което се организира от неправителствената организация Заедно в час, ще се проведе на 21 ноември, вторник, от 18:30 ч. във Foster Court B29, UCL и е отворено за всички българи в английската столица, които се интересуват как да подобрят уменията и адаптивността си към бързо променящия се пазар на труда. Събитието е безплатно, но с предварителна регистрация тук: https://goo.gl/2iBeLi.

Участие в дискусията ще вземат млади български професионалисти, които работят и живеят в Лондон и са преминали през двугодишната програма за професионално и лидерско развитие на Заедно в час в България. Те ще разкажат повече за своята работа като учители и как през ежедневните предизвикателства за осигуряване на по-качествено образование за учениците си са надградили своите умения за успех – самоувереност, творчески подход, предприемачество, адаптивност, критично мислене, умения за общуване и убеждаване, работа в екип и способност за живот и работа в предизвикателна среда.

Възпитаниците на програмата ще споделят още за мотивацията си да станат част от програмата и общността на Заедно в час и ще отговорят на въпросите на присъстващите.

Заедно в час е българска неправителствена организация, чиято мисия е да работи за осигуряването на равен достъп до качествено образование на всяко дете в България, независимо от населеното място, в което живее, училището, в което учи, етническия му произход и социално-икономическото положение на родителите.

За тази цел организацията привлича и внимателно подбира мотивирани и опитни специалисти с високи постижения от различни сфери. В рамките на двугодишна програма за професионално и лидерско развитие те получават целенасочено обучение и подкрепа да работят като учители на ученици от уязвими общности в училища в цялата страна. Организацията изгражда силна общност от настоящи учители, възпитаници и ключови партньори от всички сектори, за да подпомогне дългосрочно достъпа до качествено образование на всяко българско дете. Мнозинството от възпитаниците на програмата остават активно ангажирани в сферата на образованието, като се развиват в различни кариерни пътеки – училищно лидерство, социално предприемачество, публични политики и др.

Фондацията е част от глобалната мрежа за равен достъп до качествено образование Teach For All, чийто подход успешно се прилага в повече от 40 други държави на шест континента (Teach First e британският представител в мрежата).

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути