Започна интензивното обучение на новия випуск участници в програмата на “Заедно в час”

“Ставате част от общност, която не просто е съвкупност от хора с обща цел и споделени ценности, но и общност, която работи устойчиво и дългосрочно. Защото с проблема, с който сме се захванали – с една толкова комплексна и важна система като образованието, няма как да постигаме резултати, ако не работим устойчиво и дългосрочно.

С тези думи изпълнителният директор на “Заедно в час” Евгения Пеева-Кирова приветства участниците от новия випуск 2018-2020 на програмата на фондацията по време на откриването на осмия Летен институт на “Заедно в час”. На 9 юни в Луковит, обл. Ловеч, те започнаха своето интензивно обучение преди да влязат в класните стаи като учители през септември 2018 г.

“Промените, които искаме да видим, няма да дойдат само от нас. Ще дойдат когато заедно се обединяваме с много хора от различни места в нашата страна и извън нея – от различни организации и институции”, допълни още Евгения Пеева-Кирова.

И припомни на близо 70-те бъдещи учители, че Летният институт и 15-ти септември са само “прага на началото” на една дългосрочна работа в името на това всяко дете в България да има достъп до качествено образование – независимо къде живее, в кое училище учи и какви са финансовите възможности на родителите му.

“Промените, които искаме да видим, няма да дойдат само от нас. Ще дойдат когато заедно се обединяваме с много хора от различни места в нашата страна и извън нея”, каза Евгения Пеева-Кирова.

Новият випуск участници в програмата на “Заедно в час” се състои от професионалисти с опит от различни сфери. Средната им възраст е 28 г., а близо половината от тях имат академичен или професионален опит в чужбина. Те ще преподават в училища партньори на “Заедно в час” в 11 различни региона на България. Летният институт е с продължителност седем седмици и е основата на предварителната им подготовка за работа като учители. Преди него участниците преминаха през “един ден в обувките на” действащи учители, различни работилници за преподавателски практики, срещи със завършили програмата възпитаници, хоспитирания в няколко вида училища, както и се запознаха с редица подготвителни материали и литература.

Паралелно с интензивното лятно обучение, през което преминават всички участници в програмата, тези без педагогическа правоспособност вече започнаха и своята квалификация според държавните изисквания в университетите партньори на “Заедно в час”.

Наталия Михалевска пожела на бъдещите учители да бъдат много смели във всичко, което правят.

На откриването на Летния институт присъства Наталия Михалевска, директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа” в Министерството на образованието и науката. Тя пожела на бъдещите учители да бъдат много смели във всичко, което правят. “Трябва да бъдете много позитивни – да вярвате, че утре ще е по-добре от днес, каквото и да се случва. И наистина трябва да обичате децата и да им го показвате всеки ден и час – най-много тогава, когато са най-слаби, тогава, когато грешат, когато са в дупка”, допълни още Наталия Михалевска. Началникът на регионалното управление на образованието в Ловеч Еленко Начев също поздрави новия випуск участници в програмата на “Заедно в час” и ги изпрати с думите: “Бъдете учители”.

“В “Заедно в час” вярваме, че големият проблем с неравенството в българското образование може да бъде решен – дори съвсем скоро. Но за да стане това, има нужда от нови хора”, заяви по време на откриването на института и програмният директор на фондацията Траян Траянов.

“Хора, които мислят по нов начин, които работят с най-високите възможни очаквания към учениците, които се учат постоянно – от практиката си, от колегите си и от експерти във всякакви области. Хора, които поемат отговорност за това, което се случва в класната им стая, в училището и в общността. Хора, които не се извиняват с “такъв е манталитетът”, “такова е поколението” или “така е в България”. Хора, които могат да работят заедно с останалите за решаването на този проблем. Ние сме абсолютно убедени, че вие сте тези хора”, допълни още Траян Траянов.

“В “Заедно в час” вярваме, че големият проблем с неравенството в българското образование може да бъде решен”, заяви Траян Траянов.

През първите седмици на Летния институт участниците в програмата на “Заедно в час” научават как да изготвят визия за своята работа, да планират уроци, да водят учениците си към високи резултати, да въвличат родителите в учебния процес, както и да си сътрудничат с останалите учители и училищната администрация и да работят с държавните образователни стандарти. Подготовката включва много практически задачи, вкл. теренно изследване в Луковит и в околните села с цел запознаване със спецификите на общностите и контекста, в които живеят голяма част от бъдещите ученици на учителите.

Участниците в програмата се обучават да работят и по международния модел „Преподавай като лидер“. Той е адаптиран за работа с ученици с ниски образователни постижения и от финансово затруднени семейства. Моделът включва доказани принципи на работа, с които учители са успели да постигнат значително подобрение в мотивацията и постиженията на учениците си.

В рамките на три седмици от института участниците преподават на ученици между I и XII клас по време на Лятна академия в две училища в София. Участниците водят редовни учебни часове, а екип от координатори наблюдават, дават обратна връзка и насоки как могат да подобрят работата си в класната стая. Всеки ден учителите преподават, имат срещи със своя наставник, планират следващите уроци, проверяват ученически работи и анализират данните от класната стая.

По време на учебната година учителите по програмата продължават да имат допълнителни обучения и достъп до ресурси според собствените си нужди от още информация и практика. Всеки учител  по програмата работи с координатор от “Заедно в час”, който има опит като преподавател и го подкрепя по време на двете години като посещава класната стая на новия учител, провежда месечни срещи, дава обратна връзка и насоки, за да може учителят непрекъснато да усъвършенства своята работа.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.
Абонирай се за бюлетин

Най-важното от нас директно в твоята поща

Можеш да се отпишеш по всяко време.