Научете как да развивате “Ключови компетентности и умения за успех” в училище на двудневна онлайн конференция

Конференция ключови компетентности и умения за успех

В събитието своя опит ще споделят и възпитаници на “Заедно в час” 

Конференция Ключови компетентности и умения за успех

Полезни практически работилници и дискусия с експерти са акцентите в програмата на образователната конференция „Ключови компетентности и умения за успех“. Онлайн събитието ще се проведе на 16 и 17 октомври и е насочено към учители, директори и образователни експерти от цялата страна. Организатори на форума са партньорите ни от Образование България 2030

“В рамките на форума ще дискутираме заедно докъде е стигнала реформата за развитие на компетентен подход в училище и какво още трябва да се направи, за да бъде тя успешна. Ще проведем практически работилници за учители с фокус върху добрите практики за развитие на умения в класната стая.”, споделя Александра Мирчева, проектен мениджър на ОБ 2030.

Първи ден – Бъдещето на реформата за ключови компетентности

В първия ден на конференцията основен акцент ще е дискусионният панел Умения за всяко дете – Бъдещето на реформата за ключови компетентности? от 16:30 – 17:00 ч. В него ще вземат участие представители на бизнеса, институциите и училищната общност, а модератор ще бъде образователният експерт и възпитаник на “Заедно в час” Стефан Лазаров. Дискусията ще опита да очертае какво е бъдещето на реформата, която постави компетентностния подход в центъра на образователния процес и кои са следващите стъпки, които бизнесът, институциите и училищата трябва да предприемат.

Втори ден – практически работилници и споделяне на опит

Вторият ден на онлайн конференцията ще бъде изцяло ориентиран практически, като гостите ще могат да се включат в три работилници за развиване на конкретни умения:

10:00 – 11:00 ч. – Как да развиваме умения спрямо силните страни на всеки ученик? | Академия НИКЕ;
11:15 – 12:15 ч. – Как да въведем различни инструменти за рефлексия в училище за по-ефективно учене? | Фондация „Заедно в час“;
12:30 – 13:30 ч. Как да развиваме дигитални умения по всички учебни предмети?| Сдружение „Образование без раници“

Водещи и на трите работилници в програмата са възпитаници на програма “Нов път в преподаването”, които са опитни образователни експерти и обучители на учители – Кристина Николова (випуск 2013-2015), Радостина Бойчева и Иван Господинов (и двамата от випуск 2014-2016).

Финалната част на конференцията ще предложи на регистрираните гости да научат повече за развиването на компетентности и през споделянето на добри практики и опит директно от учители и техните класни стаи. 

Конференция ““Ключови компетентности и умения за успех” е заключително за проект с фокус върху ключовите компетентности и продължаващата квалификация на педагогическите специалисти. През последните почти 2 години ОБ 2030 ангажираха учители, директори, експерти, родители и ученици, за да разберат дали ключовите компетентности реално намират място в класната стая и какво може да се направи, за да бъде реформата за компетентностен подход в образованието успешна.

Проект № BG05SFOP001-2.009-0050 “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаването и развиването на ключови компетентности у учениците” се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Събитието може да следите и във фейсбук тук.

сътрудник "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час"

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути