Заедно в час набира училища партньори за новата учебна година

general 9До 1 април Фондация Заедно в час предоставя възможност на училища и професионални гимназии да привлекат като учители успешни млади хора с лидерски качества, които приемат за лично предизвикателство мотивирането, постигането на високи цели и развиването на индивидуалния потенциал на всеки ученик. Чрез комбинирано обучение по международния модел „Преподавай като лидер“ и квалификационни курсове към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, учителите по програма Заедно в час успяват да повишат средно резултатите на класовете си с 20% още след първата година преподаване. Участието в различни извънкласни дейности и проекти, организирани от младите учители, развиват у учениците умения за успех както на пазара на труда, така и в сферата на висшето образование и науката.

До момента програма Заедно в час работи с 48 партньорски училища. Всички те са част от широката мрежа съмишленици на организацията, които допринасят активно за разширяване на достъпа до качествено образование в България. Училищата-партньори на Заедно в час имат възможност да реализират съвместни проекти и да обменят добри практики. Така например през тази година над 15 училища ще участват в 2 проекта по програма Еразъм+, които се управляват от екипа на организацията. Директорите и учителските колективи на училищата-патньори често участват в конференции и семинари, чрез които да споделят натрупания си опит и да разширят мрежата си от контакти в сферата на образованието.

„Иска ми се съвместно със Заедно в час да обновя екипа си. Мисля, че това ще е прекрасно за училището – нови учители, млади хора, които да работят за успехите на децата, хора, които да се реализират, показвайки на всички, че училището не е институцията, към която обществото да насочва предимно негативите си, а е място, в което децата да получават повече и повече, за да успяват като ангажирани и знаещи, като самоопределени и подготвени за съвместния живот с другите хора, като умеещи да се наслаждават на собствения си живот и не на последно място да растат хармонични и целеустремени.” Това споделя Мария Сандева, директор на основното училище в с. Долни Пасарел, където работят трима учители по програма Заедно в час.

Училищата, които имат желание да приемат учители по програма Заедно в час за учебната 2015/16 година,  могат да изтеглят формата за кандидатстване от секция „За училища“ на сайта на организацията www.zaednovchas.bg.  Изисква се училищата да обучават ученици в редовна форма, които да отговарят на един или повече от следните критерии: произхождат от семейства с нисък социално-икономически статус; показват незадоволителни резултати на външни оценявания и държавни зрелостни изпити; произхождат от езикови малцинства; в риск са от отпадане от училище поради ниска мотивация за учене и значително изоставяне от учебния материал. Попълнените формуляри трябва да бъдат изпратени на имейл schools@zaednovchas.bg до 1 април.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути