Три професионални гимназии от областите Ловеч и Плевен повишават ефективността си с програма “От визия към резултати”

Професионалната гимназия по строителство, електротехника и услуги в гр. Тетевен и професионалните гимназии по механоелектротехника в Ловеч и Плевен преминават през цялостна програма за повишаване на ефективността на училищата през учебната 2021/2022 година. Програма “От визия към резултати” включва обучения, работилници и индивидуални планове за подкрепа на всяко училище спрямо набелязаните от неговия екип полета за подобрение. 

Програмата се реализира за първи път в региона с експертността на фондация “Заедно в час” и с финансовата подкрепа на Титан Златна Панега Цимент АД. Преди това четири училища от София участваха в пилотното издание на програмата и успешно постигнаха напредък при поставените цели. Към настоящия проект предстои да се присъедини и ПГ по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“, Плевен.

До края на календарната 2021 г. училищата от Ловеч, Тетевен и Плевен преминават през първите обучения в програмата и дефинират своите конкретни цели. След Нова година училищата ще получат допълнителни насоки за работа и възможност за участие в работилници по теми като “Култура на класната стая”, “Умения на 21. век”, “Изследователски подходи в класната стая” и “Седемте сили на учителите”. След всяка работилница училищата ще получават подкрепа под формата на конкретни стъпки, които  ще им помогнат да въведат наученото в работата си в класната стая и на ниво училище. В края на учебната година през юни предстои и конференция за представяне на постигнатите резултати на всяко едно от училищата.

“Всяко училище има уникален контекст – оттам и уникални нужди и причини за тях. С програма “От визия към резултати” имаме един наистина работещ подход, който помага на училищата да открият и работят целенасочено върху причините за предизвикателствата, с които се сблъскват, а това е първата стъпка към трайното решение на дълбоките проблеми”, споделя Радостина Бойчева, старши специалист “Регионално развитие” в “Заедно в час”.

Повече за резултатите от предходното издание на програма “От визия към резултати” в София с подкрепата на Столична община можете да прочетете тук и тук.

сътрудник "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час"

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути