Въпроси за “разбуждане”

Или как можем да се развиваме личностно и професионално, като си задаваме въпроси

В седмицата на 1 ноември, вдъхновени от темата за будителството, решихме да обърнем внимание на един инструмент, който да използвате за личностното си и професионално развитие. Тематично сме го нарекли “въпроси за разбуждане”.

В хода на работата си всеки учител събира ресурси, идеи, вдъхновение и добри практики. Те обаче най-често са информативни или практически, т.е. някаква теория и конкретни дейности, материали и приложения за учебния процес. Колкото и невероятно да звучи, нещо толкова простичко като един въпрос, зададен в подходящия момент, може да се окаже най-силният инструмент за личностното и професионално развитие на учителя. 

Едно от предимствата на този инструмент за професионално развитие е, че не изисква никакви допълнителни ресурси. За да го използвате, имате нужда единствено от самите себе си. Първа стъпка е да си създадете…

Оптимални условия

Преди да преминете към задаването на въпросите, които сме разделили в категории по-долу, ето и какво е добре да съобразите, за да си създадете оптимални условия, така че този инструмент за личностно и професионално развитие да е възможно най-полезен за вас:

 • Към всяка долупосочена категория можете да добавяте нови или да адаптирате вече предложените въпроси;
 • Подберете въпросите спрямо личните си потребности, т.е. ако изпитвате необходимост да си обясните какво и защо се е случило в час, изберете въпросите от тази категория;
 • Не е задължително да преминавате през всички въпроси, ако сте ограничени във времето или ако усещате, че буксувате на едно място;
 • Отделете си време, за предпочитане извън училище. Може и в училище, стига да знаете, че никой няма да ви прекъсне с непредвидена задача или молба само защото сте му пред очите;
 • Създайте си подходяща обстановка – човек е по-склонен да е откровен със себе си, ако му е уютно и спокойно. Вие сами можете да прецените какво означава подходяща обстановка за самите вас – чаша горещ чай, лека музика или пълна тишина, приглушена светлина, красива гледка и т.н.;
 • Изключете се от света – без телефон и интернет. Останете насаме с мислите си, ако ще да е само за 15 минути;
 • Водете си записки. Дори в разгара на момента да сте убедени, че няма как да забравите дадена проникновена мисъл, от опит ви предупреждаваме, че ще я забравите още с първите пиукания на смартфона. Това как си водите записки също може да допълни подходящата обстановка – любим тефтер, специална химикалка и т.н.;
 • Връщайте се към записките си периодично, за да видите какво и как се променя във вашето усещане с времето;
 • Задавайте си “въпросите за разбуждане” на регулярен принцип. Честотата на тази регулярност също се определя от вашите лични потребности. Веднъж седмично е добър вариант, но ако ви се наложи да пропуснете седмица или имате нужда да проведете две сесии в рамките на работната седмица, си дайте тази свобда;
 • Набележете си следващи стъпки. Запишете си ги и се връщайте към тях – някои могат да отпаднат или да бъдат отложени във времето, а за тези, които сте изпълнили, отбележете какъв е ефектът.

Въпроси за разбуждане

За улеснение сме организирали въпросите в няколко категории. Напомняме ви, че можете да добавяте нови въпроси към всяка категория или да адаптирате нашите предложения спрямо потребностите си. Можете да добавите и нови категории!

Категория “Аз”

 • Как се чувствам?
 • Какво ми е необходимо, за да се почувствам………… (дума по ваш избор)?
 • Какво мога да направя сега (не след седмица, месец или догодина), за да се почувствам………..(дума по ваш избор)?
 • Какво мога да направя и какво искам да запомня, за да (не) се чувствам по същия начин и догодина по същото време?

Категория “В час”

 • Какво се случи днес/вчера/тази седмица в час?
 • Какви бяха моите действия?
 • Какви бяха действията на учениците/ученик Х?
 • Аз реагирах ли? Как? Какво мисля за реакцията/липсата на реакция?
 • Какво протече по план?
 • Какво направих спонтанно/непланирано/непредвидено? Какъв беше ефектът?
 • Доколко съм удовлетворен(а) от часа? Защо?
 • Какво мога да направя следващия път, за да постигна…. (цел/резултат/дейност по ваш избор)?

Категория “В училище”

 • С кого разговарях днес/вчера/тази седмица?
 • На какви теми разговарям с колегите си?
 • Какво мога да науча от тях?
 • Какво мога да им споделя от своята практика?
 • Как да направя така, че да черпя от опита на колегите си?
 • С кого мога да се посъветвам за……….(тема по ваш избор)?
 • Къде мога да намеря подкрепа в работата си?
 • Кого мога аз да подкрепя?

Категория “Комуникация с родители”

 • Имам ли начин за връзка с родителите на всеки ученик?
 • Комуникирам ли редовно с всеки от тях?
 • Какви видове комуникация мога да използвам и с каква цел? (Писма, бележки, телефонни обаждания, съобщения по вайбър, групи в социалните мрежи и т.н)
 • По какви поводи най-често се свързвам с родителите?
 • Мога ли да експериментирам, например да се обадя с поздрав за добра оценка, успешен проект, впечатляващо есе, да изпратя “поздравително” писмо/бележка по ученик вкъщи и т.н.?

Категория “Училищни събития и извънкласни дейности”

 • Колко учители участват в планирането на дадено събитие или извънкласна дейност? Струва ли си да привлека още колеги? Кои и защо? Защо не?
 • Как са разпределени задачите?
 • Реалистични ли са всички дейности и срокове?
 • Каква е целта на събитието/клуба?
 • Как ще разбера, че е постигната?
 • От какво имам нужда?
 • Как да си го набавя?
 • Делегирам ли отговорности на учениците?
 • Забелязвам ли промяна в тях на ниво умения и нагласи? В желаната посока ли е тази промяна?
 • Мога ли да включа родителите в целия процес? В кои дейности са техните силни страни?
 • А по-широката училищна общност – местен бизнес, община, читалище, музей и т.н.?

В професионалната литература тази дейност се нарича саморефлексия, защото с нейна помощ буквално виждаме собственото си отражение под формата на нашите мисли, чувства, емоции, проблеми, решения и т.н. Това не само ни помага да добием по-ясна представа за самите себе си, но и да осмислим всичко, което преживяваме в работата и ежедневието си. Така можем и най-балансирано и инфрмирано да начертаем конкретен план за действие. (Само)рефлексията като метод за личностно и порфесионално развитие е широкозастъпена в обученията, включени в програмите на “Заедно в час”. Специалистите и експертите в организацията я препоръчват на всеки учител, който желае да вложи време и усилия в индивидуалното си развитие, отвъд курсове, обучения и работа с ментор/наставник.

Можете да използвате саморефлексия или рефлексия (когато вие ръководите процеса в подкрепа на някой друг) и в класната стая. Конкретни препоръки и добри практики по темата ще намерите на образователния сайт prepodavame.bg.

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути