3 причини да интегрираме различни предмети в класната стая

Понякога ни е трудно да мислим за цялостната картина. Фокусираме се върху успеваемостта на учениците в нашите часове, но често силните и слабите им страни по един предмет са пряко свързани с успеваемостта им по друг. В тази статия ви даваме три причини да интегрирате различни предмети и умения в час и каква е ползата от това.

1. Стимулиране на критични сравнения

Често използваме диаграми в класната стая, за да сравняваме и разглеждаме конкретни идеи по предмета, който изучаваме. Например как функционират екосистемите и каква е йерархията на отделните животински видове. Сега си представете да използваме подобна диаграма, но в по-широк контекст – например как определени исторически събития повлияват на околната среда и развитието на изкуството. 

Такива сравнения, на пръв поглед далечни, могат да бъдат страхотен инструмент за развитието на по-дълбокото учене с разбиране на концепции от различни контексти. Те са в основата на преподаването с междупредметни връзки и изграждането на култура на критично мислене отвъд темите, които преподаваме. Така учениците не само ще надградят знанията си, но ще могат да ги използват в непознати ситуации. 

2. Дискусия на аналогични проблеми

Аналогичните проблеми и теми във всяка една дисциплина са безброй много. Когато учениците учат за определена тема или период в литературата например, можем да им поставим задача да направят аналог на проблем, за който са чели в някоя книга от задължителната литература, било то от подкаст, който са слушали или скорошна ситуация в междучасието. По този начин ги подтикваме да излязат от конкретната книга или тема на занятието и да започнат да търсят нови ситуации, където ще намерят сходни идеи и примери. 

3. Генериране и тестване на твърдения

Много от дискусиите в клас имат за предмет сложни проблеми от реалния живот. Да вземем за пример климатичните проблеми или Втората световна война. Трудно можем да обхванем всички събития и предпоставки, но можем да тестваме различни хипотези и твърдения. Когато обсъждате подобни проблеми в клас, дайте задача на учениците си да генерират няколко хипотези, с които проблемът може или е могъл да бъде решен. След като имате списък с тези твърдения, можете да ги пробвате на практика, вземайки предвид последиците за различните участници в проблема (държавите, бизнесите, хората). Така учениците ще се научат да правят препратки към други проблеми, теми и концепции, като ги прилагат в ситуация от реалния свят. 

Защо си струва да правим тези връзки между предметите? 

Отговорът е широко изучаван от практици в образованието. Мултидисциплинарното учене спомага за критичното мислене на учениците. Те разбират факти, събития и проблеми в дълбочина, когато ги сравняват с други проблеми и намират техните прилики и разлики. Това развива когнитивните способности на учениците и повишава самочувствието им спрямо материала.

На второ място, учениците ще имат възможност да разберат как всеки един предмет или тема от него изгражда света ни в неговата цялост. С други думи, учениците ще научат конкретните характеристики и допълващите се точки между предметите и ще могат да напаснат парченцата от пъзела. Тези умения са изключително полезни за по-нататъшното развитие на учениците, както в училище, така и извън него.

Вижте 4 идеи за прилагане на междупредметни връзки в часовете ви тук.

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути