Запознайте се с журито на “Учим заедно”: Йорданка Чакърова, Мария Янкова и Елена Янакиева (2 част)

Остава малко повече от седмица за подаване на проекти от страна на училищата в новата ни програма “Учим заедно”, затова е време да представим и втората част на журито, което ще оценява получените кандидатури. Програмата предоставя финансови грантове до 50 000 лв., които целят да стимулират училищата да предложат и приложат работещи решения, които допринасят за наваксване на пропуските от пандемията в знанията и уменията на учениците в България.

Новата програма се реализира с финансовата подкрепа на фондация “Америка за България” за първи път тази година. 

Йорданка Чакърова: Сегашната ситуация освен сериозни предизвикателства, предоставя и множество възможности за иновация

Йорданка Чакърова

Йорданка Чакърова е сътрудник Образователни проекти“ във фондация Заедно в час“. Завършила е Културология в СУ „Св. Климент Охридски“ и двугодишна изследователска магистърска програма по Поведенчески науки в Холандия. Има опит в частния и неправителствения сектор като координатор и проектен мениджър. Изследователските ѝ интереси са в сферата на образователните иновации и алтернативи, насърчаването на мотивацията за учене и развитие и равен достъп до образование. Дипломните ѝ проекти са на теми Реформи и алтернативи в образователната система в България“ и Изследване на детското любопитство и мотивация за учене чрез образователни компютърни игри“.  

Защо се включваш, като част от експертното жури в програма Учим заедно“?

Намирам мисията на програма „Учим заедно: Преодоляване на образователните трудности, причинени от пандемията“, за разработване и разпространение на работещи решения на системни проблеми в образованието за изключително важна и смислена. Вярвам, че много от проектите, които ще кандидатстват по програмата, ще имат потенциал и ще предложат креативни и цялостни решения, които адресират предизвикателствата на българското образование. Мисля, че подобни възможности за развитие на идеи в мащаб са много ценни, защото позволяват на училищата да решават проблемите, с които се сблъскват ежедневно, да получат подкрепа и видимост и да се разпространят добри практики, с потенциал да обновят и съживят системата отвътре. 

Как си представяш образованието след края на пандемията?

Смятам, че последните две години разкриват отдавна трупни и належащи проблеми на образователната система в България. От друга страна сегашната ситуация освен сериозни предизвикателства, предоставя и множество възможности за иновация, до колкото характера на кризата предполага значително по-бързо създаване и тестване на методологии и практики, които в предишни периоди биха отнемали много повече време в една традиционно бавно реформираща се сфера. След края на пандемията си представям образователната система като по-богата на решения, подходи и техники за справяне в различна среда и контекст. Също така, силно се надявам тази новопридобита гъвкавост, креативност и по-богат инструментариум да допринесат за така необходимата приобщаваща среда, която да отчита индивидуалните потребности и предизвикателен контекст на децата, за да имат всички те достъп до качествено образование. 

Мария Янкова: Вярвам, че устойчивите практики са онези, които произтичат от работата на самите училища

Мария Янкова

Мария Янкова е Програмен директор „Образование“ в Детския фонд на ООН /УНИЦЕФ/, където от 2015 г. работи по развитие на политики и програмни интервенции в подкрепа на приобщаването на деца от уязвими групи в качествено предучилищно и училищно образование. Работила е по проекти за насърчаване на грамотността сред уязвими общности, приобщаването на деца със специални потребности, превенция на насилието и тормоза в училище и други. Вярва, че само когато имаме високи очаквания към тези деца и вярваме в тях, ще можем да отключим пълния им потенциал. Мария е доктор по управление на проекти към Университета за национално и световно стопанство, където води основни управленски дисциплини. Преди това има опит в неправителствения сектор, където е работила за развитие на предприемачество и финансова грамотност от ранна възраст. В свободното време обича да чете.

Защо се включваш, като част от експертното жури в програма “Учим заедно”?

Темата за преодоляване на образователните трудности и превенция на отпадането са ключови за работата ми в УНИЦЕФ. Вярвам, че устойчивите практики са онези, които произтичат от работата на самите училища, а не се налагат централизирано. Включвам се в журито, за да разпозная потенциала в тези проекти и да подкрепя промоцията им за укрепване на националните политики.  Очаквам да видя проекти, които поставят детето и неговите нужди в центъра и се стремят целенасочено и холистично да адресират тези нужди. Очаквам да видя вдъхновяващи и иновативни практики, които напасват средата към нуждите на детето, така че то да учи по-ефективно и да постига повече.

Как си представяш образованието след края на пандемията?

Вече живеем в нова реалност, която ни наложи нов начин на работа, учене, развитие, общуване. Показа ни кои са важните неща в живота, а именно зачитането на другия, взаимопомощ, емпатия, толерантност, до известна степен и търпение. Пандемията внесе редица иновации и гъвкавост, които неминуемо ще оставят отпечатък в образованието. Онлайн обучението скъси дистанцията между родители и учители. Надявам се да успеем да запазим всички тези позитиви и чрез тях да адресираме всички предизвикателства, които пандемията ни поднесе.

Елена Янакиева: Образованието трябва да е насочено към ангажираност и учене с интерес и разбиране при учениците

Елена Янакиева

Елена Янакиева е програмен експерт „Добро образование и работни умения“ към Фондация „Америка за България“. Работи по различни дългосрочни проекти в сферата на училищното образование и подкрепя работата на водещи образователни организации в България. Обича да общува с директори и учители и да слуша с интерес техния опит, споделяния и предизвикателства. 

Има завършена бакалавърска степен от СУ „Св. Климент Охридски“ и магистърска степен от университета в Мейн, САЩ. Свободното си време прекарва със семейството и приятели, по възможност сред природата. 

Защо се включваш, като част от експертното жури в програма “Учим заедно”?

За мен е удоволствие и чест да бъда част от журито в програма „Учим заедно“ на фондация „Заедно в час“. Имам голям опит в конкурси като жури и за мен винаги е изключително вдъхновяващ и мотивиращ процес. Отдадена съм и подхождам с уважение към труда на всеки училищен екип, който подготвя своята кандидатура. Интересувам се не само да разбера какви са конкретните предизвикателства, но как конкретно могат да се преодолеят и с какви ясни и конкретни решения. Оценявам времето и трудните условия в които се кандидатства и предизвикателствата, пред които са изправени училищата в България. Като част от журито за мен ще бъде чест да се запозная с проектите и благодаря за доверието към програмата. 

Как си представяш образованието след края на пандемията?

Независимо дали по време на или след пандемията, за мен обстановката ясно показва, че образованието трябва да е насочено към ангажираност и учене с интерес и разбиране при учениците. Представям си образование, което подкрепя учениците да са щастливи и спокойни в клас, да развиват умения за критично мислене и умения за решаване на реални проблеми. Представям си образование, което подкрепя учителите и директорите в трудната им ежедневна работа – реална професионална подкрепа в планирането и преподаването. Качествена и реална подкрепа за разгръщане на лидерския потенциал в училищните им екипи. 


Прочетете още:

Запознайте се с журито на “Учим заедно”: Айлин Хаджийска, Силвия Георгиева и Снежана Ангелова (1 част)

Отговори на често задавани въпроси за програма “Учим заедно”

Попълнете формуляр за кандидатстване тук

сътрудник "Маркетинг и комуникации" в "Заедно в час"

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути