Всичко, което трябва да знаете за новата учебна година

всичко, което трябва да знаете преди първия учебен ден
всичко, което трябва да знаете преди първия учебен ден

С приближаването на 15 септември остава въпросът как ще започне новата учебна година и при какви мерки. Предвид множеството информация, мнения и коментари по темата през последните седмици, решихме да обобщим всичко, което трябва да знаете за старта на новата учебна година.

Присъствено или онлайн

Министерството на образованието и науката обяви, че учебната година ще започне присъствено в дневна форма на обучение за всички ученици във всички училища. Всяко училище е задължено да предприеме мерки за безопасен учебен процес. Някои мерки са задължителни, а други препоръчителни и всяко училище ще решава кои препоръчителни мерки да приложи. Училищата са задължени да информират родителите в началото на учебната година за предприетите мерки и веднъж седмично за епидемичната ситуация в училището. Родителите задължително се информират и при случай на COVID-19 в училището.

Училищата трябва да имат готовност да преминат към обучение в електронна среда от разстояние при промяна на епидемичната обстановка.

Онлайн по избор

Ученици с хронични заболявания и повишен риск от заболяване с COVID-19 (вижте подробен списък тук) ще могат да се обучават в самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма на обучение. Здравословните причини трябва да бъдат удостоверени с медицински документ. Преминаването към форма на обучение различна от присъствена може да се заяви както в началото на учебната година, така и по-нататък.

Тържества на 15 септември

За съжаление, учебната година ще започне без обичайните празнични тържества. Скромни тържества може да има само за учениците от 1,5 и 8 клас, а останалите ученици просто ще влязат в класните стаи. 

С маски или без маски

Учениците и учителите ще бъдат задължени да носят маска или шлем в общите закрити части на училището – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова. Учителите също ще трябва да носят маска или шлем в класната стая, ако преподават на повече от една паралелка. Всяко училище допълнително преценява дали да въвежда допълнителни мерки свързани с носенето на предпазни средства.

При учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем няма да бъде задължително. Носенето на маска в класната стая ще бъде по желание за учениците.

При съмнения за COVID-19 или при потвърден случай

В случай на съмнения за COVID-19 при ученик или учител ще се действа по протокол и няма веднага да се затваря цялото училище. При наличие на симптоми ученикът ще бъде изолиран незабавно в специално обособено помещение докато не бъде прибран у дома от родители. Ученикът ще бъде допуснат в училище само с медицинска бележка от личния лекар, която удостоверява, че е здрав.

При потвърден случай на COVID-19 се предвижда 14-дневна карантина за целия клас и учители и ученици, които са били в незащитен контакт с болния. Учениците ще преминават в електронна форма на обучение по време на наложената им карантина. Ако учител се разболее, учениците под карантина ще се обучават онлайн със заместващ учител.

Медицински бележки

Училищата няма да изискват задължителните за всяка нова учебна година медицински бележки и здравно-профилактични карти да се носят в първите учебни дни. Срокът ще бъде удължен поне с месец, а целта е да се избегне струпване пред лекарските кабинети. Вместо това родителите ще попълват декларации, в които описват дали ученикът е бил в контакт със заразно болен.

Ваканции и неучебни дни през 2020/21

Последните седмици стана ясен и графикът на ваканциите през новата учебна година, публикуван от МОН.

  • 30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – Есенна
  • 24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – Коледна
  • 30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – Междусрочна
  • 03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – Пролетна за I – XII клас
  • 08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – Пролетна за XII клас

Вторият учебен срок ще започне на четвърти февруари. На 19 и 21 май ще се проведат двете матури за 12 клас,  а на 16 и 18 юни – НВО за 7 и 10 клас.


Вижте полезни ресурси и идеи, свързани с дистанционното обучение.

Прочетете още как учители от общността на “Заедно в час” подготвят своите класни стаи за новата учебна година.

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути