“Заедно в час” и European Schoolnet организираха съвместно обучение за учители

Учене чрез изследване, използване на интерактивни методи в преподаването, обмен на добри практики между учители в цяла Европа – това бяха някои от темите, включени в двудневното обучение на организацията European Schoolnet в София на 12 и 13 май. То се организира съвместно с фондация “Заедно в час” и в него се включиха 36 учители от различни училища и населени места – като участници в програма “Заедно в час” и нейни възпитаници, така и техни колеги, преподаватели по различни предмети.

Водещи на обучението бяха трима експерти от базираната в Брюксел European Schoolnet – д-р Анастасия Бойко, доктор по астрофизика и математика, Виктор Перез-Рубио, биолог и педагог, и социологът и проектен координатор Борбала Поже. По време на откриването на обучението презентация изнесоха и проф. Тони Чехларова и д-р Евгения Сендова от Института по математика и информатика към Българската академия на науката, който е българската точка за контакт на мрежата European Schoolnet. Двете изследователки са част от екипа на “Виртуалния училищен кабинет по математика” – платформа с ресурси за преподаване на математика за всички класове.

Обучението се състоя от практически работилници, в които учителите работиха по въпроси като това как да създават ангажиращи уроци за учениците си, как да използват технологии целенасочено в класните си стаи, как да развиват функционална грамотност у учениците си и какви инструменти могат да използват при преподаването на STEM предмети (науки, технологии, инженерство и математика). През двата дни учителите се запознаха с базата с ресурси на European Schoolnet, имаха възможност да създадат и свой урок в нея и да получат обратна връзка от експертите.

Разгледайте снимки от обучението:

Какво е European Schoolnet

European Schoolnet е неправителствена организация, която обединява 34 европейски министерства на образованието. Целта й е да подпомогне осъвременяването на образованието според изискванията на 21-ви век – както на ниво образователни политки и връзка с индустриални партньори, така на практика сред училища, учители и изследователи. Мрежата търси и апробира иновативни методи, споделя резултатите от работата по тях и подкрепя разпространението на преподавателски и обучителни инструменти. Работата на European Schoolnet има три основни фокуса – дигитална гражданственост, изследване на ефективността на иновациите и обучение по STEM предмети. Мрежата стимулира и обмена на практики между учители и създаването на наднационални общности от преподаватели.

Една от тези общности се случва в рамките на проекта Scientix, който популяризира и стимулира съвместната работа в сферата на STEM образованието между учители, изследователи, хора, които отговарят за публични публики, и други професионалисти от сферата. В рамките на проекта е създаден онлайн портал, който събира европейски проекти, свързани със STEM образование, и техните резултати. Платформата предлага и безплатен превод на ресурсите при интерес от достатъчен брой учители.

Още безплатни ресурси и инструменти в помощ на учителите могат да бъдат намерени и в портала на изследователския проект Next-Lab, който слага фокуса върху учене на природни науки през изследване. Той включва виртуални лаборатории, идеи за интерактивни методи на преподаване и инструмент, чрез който учителите сами могат да създават уроци, включващи повече от един учебен предмет, и да ги споделят с учениците им.

Обучението се осъществи с подкрепата на програмата “Хоризонт 2020” на Европейската комисия – проектите Scientix 3, който се координира от European Schoolnet, и Next-Lab.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.
Абонирай се за бюлетин

Най-важното от нас директно в твоята поща

Можеш да се отпишеш по всяко време.