Как да изградим общност в класната стая?

Човешките взаимоотношения играят огромна роля в учебния процес. Добре известно е, че начинът, по който се държим и общуваме в час, може значително да повиши мотивацията и ангажираността на учениците. Последните проучвания показват, че създаването на стабилни взаимоотношения, основаващи се на взаимно доверие с учениците е не просто допълнително усилие, а страшно значимо за техните бъдещи постижения и личностно развитие.

В тази статия ще ви дадем няколко основни насоки, но повече по темата можете да научите от безплатния видео курс “Култура на класната стая” на сайта за споделяне на добри практики prepodavame.bg.

5 стратегии за изграждане на взаимно доверие с учениците

Ако тази учебна година ви предстои да работите с класове, които не познавате, или просто искате да подобрите взаимоотношенията си с учениците, които вече познавате, ви насърчаваме да изпробвате някоя от тези 5 стратегии!

  1. Представете се и разкажете повече за себе си. Споделете своите очаквания към общата ви работа и какво бихте искали да постигнете и научите заедно. Не забравяйте да се допитате и до мнението на децата!
  1. Анкети: Създайте кратка анкета с въпроси, които биха ви помогнали да опознаете интересите на учениците, за да можете да ги включите в уроците и разговорите си с тях.
  1. Обръщайте се към учениците с имената им: Измислете система/игра, с която бързо да запомните имената на учениците си (може да опитате да свържете името с нещо специфично за детето като любим цвят, песен или хоби например).
  1. Кутия за въпроси: Дайте възможност на учениците да ви изпратят въпроси или писмо ,,Какво бих искал да знае моят учител?”, като ги пуснат в кутия (може и виртуална).

5. Личен разговор и контакт: Отделете си време за кратък разговор с учениците. Уверете се, че в рамките на първата седмица сте имали пряк контакт с всяко едно дете.

Изграждане на взаимоотношения и умения през роли

За да изградим взаимоотношения, основаващи се на взаимно доверие с учениците си, трябва да им осигурим необходимата структура и подкрепа, така че да могат да допринасят по различни начини в класната стая. 

Всеки ученик има своите силни страни и области за подобрение. Когато разделяме класа за работа по групи, можем да се съобразим с тези индивидуални качества и да измислим роли, с чиято помощ всеки ученик да се почувства значим. В зависимост от предмета, урока и конкретната групова работа, можем да използваме следните примерни роли: 

  • ученик, който обобщава;
  • ученик, който работи по визуализациите;
  • господарят на думите; 
  • пазител на времето;
  • отговорник по съгласуването на различните мнения; 
  • човекът-въпрос. 

Игровизацията на учебния процес също може да се използва за изграждане на умения и добри взаимоотношения в класа. Учениците могат да трупат точки, ако например в работата си цитират факти от надеждни източници, свързват различни идеи, намират неточности или задават въпроси. Определен брой точки води до някаква награда, предварително съгласувана с класа.

Този подход, изгражда увереност и прави учениците отговорни за собственото си учене и развиване на умения. Също така подобрява взаимодействията между учениците в класа и ги подтиква да се изслушват по-задълбочено и да надграждат собствените си идеи.

Сутрешни срещи

Сутрешната среща е ангажиращ начин за започване на деня и изграждане на силно чувство за общност. С тяхна помощ можете да настроите децата за успех в социален и академичен план. 

Всяка сутрин учениците и учителите се събират в кръг за двадесет до тридесет минути и преминават през следните четири фази:

Поздрав: Учениците и учителите се поздравяват по име. 

Споделяне: Учениците споделят информация за важни събития от живота си. Останалите могат да коментират или задават уточняващи въпроси.

Групова активност: Всеки участва в кратка активност, която насърчава груповото сплотяване и помага на учениците да практикуват социални и академични умения (например рецитиране на стихотворение, танци, пеене или игра).

Сутрешно послание: Учениците четат кратко послание, написано от техния учител. Посланието има за цел да помогне на учениците да се съсредоточат върху работата, която им предстои през деня.

Можете да адаптирате този формат спрямо спецификата на вашия предмет, класовете, на които преподавате, и времето, с което разполагате преди, след или по време на часовете.


Надяваме се, че курсът за изграждане на култура на класната стая и насоките в тази статия ще ви помогнат да сплотите класовете, с които ви предстои да работите, и ще доведат до много успехи и вдъхновяващи мигове!

Честит първи учебен ден и успех!

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути