В света на книгите с Ася и Явор

ученичка четем с ася и явор

“Заедно в час”, “ЕдюкАрт” и “Тръст за социална алтернатива” създадоха специални учебни материали за деца, които имат нужда от допълнителна подкрепа за усвояване на четенето   

Буквар Четем с Ася и Явор
Комплектът на буквара “Четем с Ася и Явор” съдържа три книжки – Буквар за ученика, Буквар с насоки за работа за учители и родители и приложение “Моите букви” за изработка на собствена азбука и тактилни букви

Един ден Ася и Явор виждат плакат, на който пише: “Дълга вечер на четенето в библиотеката. Заповядайте всички в света на книгите!”. На децата им става интересно и решават да отидат. Коридорите ги отвеждат в различни стаи с много рафтове. Навсякъде са подредени книги – тънки, дебели, с цветни корици, с различни картинки, с карти на света, на различни езици и с различни букви… Ася и Явор вземат толкова книги, колкото могат да носят, и се сгушват на едно диванче в детския кът. Забравят времето, спират да чуват и виждат какво се случва около тях и се озовават в света на книгите…

Така започва историята на Ася и Явор – главните герои в новия буквар “Четем с Ася и Явор”, създаден със специален фокус върху деца, които имат нужда от допълнителна подкрепа за усвояване на четенето. Сюжетът с двете деца преминава през целия буквар – двамата пътешестват, отиват в миналото и в бъдещето, запознават се с интересни хора и научават много нови неща за животните и растенията. Завладяващата история привлича вниманието на децата и учениците, а практическите упражнения помагат на учителите да повишат концентрацията на децата и уменията им в четенето. Така учениците успяват да наваксат пропуските си по четене и да се включат активно в учебния процес по всички предмети.

На училище без да разбираш езика

Учителката Розалия Мицева от ОбУ “Йордан Йовков” е първият учител, който тества новия буквар в работата си с учениците

Създаването на буквара и допълнителните учебни материали към него – насоки за работещите с децата (учители, логопеди, родители, доброволци) и приложение за изработване на тактилна азбука – са част от проекта “Разбираш ли езика на училището?”. Той започва като инициатива на фондация “Заедно в час” и интернационална асоциация “ЕдюкАрт” през 2020 г., а по-късно се присъединява и Тръстът за социална алтернатива. Целта на проекта е да се създадат специализирани ефективни материали за обучение на деца с майчин език, различен от българския. Такива материали в България не съществуват и това затруднява деца и учениците, за които българският се явява на практика втори език, а учебната програма предполага да го владеят достатъчно добре преди да започнат предучилищната си подготовка и началното си образование. Липсата на специализирани инструменти е пречка и за учителите, които не разполагат с практически полезни инструменти в работата си.

“Когато влизат в първи клас, децата с различен майчин език нямат речниковия запас на връстниците си с майчин език български. От там насетне дефицитите се задълбочават нагоре по класовете”, коментира Розалия Мицева, учителка на втори клас в целодневна форма на обучение в ОбУ “Йордан Йовков” в Пловдив и възпитаничка на програмата на “Заедно в час” “Нов път в преподаването”.

Розалия преподава почти изцяло на деца от ромски произход и апробира миналата учебна година материалите от проекта в класната си стая. Учениците й не говорят български език в семейството и общността и се запознават с него в детската градина или в подготвителните групи за първи клас. “Не разбират голямата част от думите, не разбират смисъла на кратките текстове в първи клас, не разбират какво точно обяснява учителят, какво има предвид, какво ги пита”, обяснява тя предизвикателствата пред учителите, които на практика общуват изключително трудно с учениците си. 

Ключов фактор: инструменти за учителите

По данни на Министерството на образованието и науката и фондация “Конрад Аденауер” 20% от децата, които започват училище, говорят на различен майчин език от българския, а повече от половината от ромските семейства не говорят вкъщи на български. В много от училищата партньори на „Заедно в час“ учат деца с различен майчин език от българския. Според учителите в програмите на фондацията невладеенето на български език е сред най-честите причини тези деца да изостават от своите връстници. Учениците изпитват затруднения с усвояването на академичния материал и нови знания, чувстват се неразбрани и неуспешни. Това ги определя в много по-голяма степен като деца в риск от отпадане от образователната система.  

“Важно е да има специализирани материали, защото тези ученици учат българския език като чужд и се нуждаят от много повече илюстративен материал за усвояване на езика и обогатяване на речника”, смята Розалия Мицева.

Според нея при ученето е необходимо да има достъпни за децата задачи, които да са и достатъчно интересни, за да бъдат въвлечени учениците в създаването на ученето. Такива тя намира в буквара “Четем с Ася и Явор”.

“Има включени изключително занимателни задачи, които повишават мотивацията на децата и ги стимулират да се включват активно”, смята Розалия.

Нейните ученици с нетърпение са очаквали изработването на тактилните букви – важна част от обучителна концепция на авторите на материалите. По този начин децата осъзнават и запомнят формата на буквата, преди да преминат към четенето. Материалите съдържат приложение с умалени картинки на изработени тактилни букви, а от вътрешната страна на корицата има шаблон с азбуката. След като децата научат една буква, могат да я изрежат от първата страница и да я залепят върху същата буква на шаблона. “Ангажира се цялостното им възприятие и запомнят буквата”, забелязала е Розалия. 

Друг положителен ефект при нейните ученици е било това, че са започнали да четат с огромно желание и нетърпение. “Задачите са подбрани така, че с последователна работа учениците успяват да се справят с четенето”, казва учителката. А това създава чувство за успех у самите ученици и ги мотивира допълнително.

“Надграждането в буквара става много плавно и постепенно, няма рязка граница между отделни уроци, която обичайно може да затрудни сериозно учениците и да ги демотивира”, коментира Розалия, “стъпка по стъпка децата вървят напред неусетно и сами виждат колко добре се справят”.

Учебните материали са разработени от специалист логопед съвместно със специалисти по ранно двуезично развитие. В тях са взети под внимание основните затруднения на децата при усвояване на четенето. Могат да са полезни и за деца с български език като майчин, които изпитват затруднения с четенето в началното училище, както и за български деца в чужбина, които имат ограничен контакт с българския език. А и за всички деца, които искат да се научат да четат.

Проектът “Разбираш ли езика на училището?” се финансира с публична дарителска кампания с над 300 дарители. През 2019 г., благодарение на Нгуен Ле и негови колеги от Европейската банка за възстановяване и развитие в Лондон, проектът е финансиран с 50 000 евро от банката през нейната “Инициатива на общността”. Третият партньор по проекта – фондация “Тръст за социална алтернатива”, също се включва с финансов грант, експертност и подкрепа при разпространението на ресурсите.    

Повече специализирана информация за учебните материали можете да намерите на сайта prepodavame.bg в секцията с полезни ресурси за учители на многоезични деца.

Заявете безплатно копие от учебните материали тук.

Можете да подкрепите проекта и като направите дарение!

Част от учениците на Розалия с новите си буквари

Снимки: Илия Димитров

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути