3 мита за учителите от програма “Нов път в преподаването” на “Заедно в час”

учител от заедно в час

До 30 април всички училища в страната подават заявки за нови учители от програма “Нов път в преподаването” на “Заедно в час”

С приближаването на края на учебната година все по-ясни стават свободните позиции, които се освобождават в училищата. Това е и периодът, в който сериозно да обмислите дали да включите в екипа си нови мотивирани учители от програма “Нов път в преподаването”. 

учител от заедно в час
Петя Иванова, учител в 156 ОУ “Васил Левски” в кв. Кремиковци от 2016 г. до днес

Тази година директорите от всички училища в страната имат право да подадат заявки и да присъединят към екипа си участници от програмата (във формуляра могат да се попълнят както сигурни позиции, които се освобождават, така и потенциални, за които ще имате яснота на по-късен етап).

Крайният срок е 30 април, но ви насърчаваме да не чакате последния момент, защото одобрените кандидати ще започнат избора на позиции още в края на март.

Директорите, с които си партнираме от години, познават работата ни и не изпитват колебания, когато дойде моментът за подаване на заявки за учители. Но знаем, че училищните лидери, които не са работили с нас имат своите притеснения. Затова в тази статия развенчаваме три мита за работата с учители от програма “Нов път в преподаването”. 

Липсва им квалификация

Всички учители от програма “Нов път в преподаването” на “Заедно в час” притежават или са в процес на придобиване на професионална квалификация “учител”. Обучението на участниците, които са в процес на придобиване на професионална квалификация “учител”, се осъществява от акредитирани български университети и като част от Национална програма “Мотивирани учители” на Министерство на образованието и науката. Програмата предлага на училищата в страната да привлекат мотивирани и подготвени специалисти от разнообразни професионални области със или без педагогическа квалификация. “Заедно в час” е партньор, съвместно със СБУ, и отговаря за осъществяването на модул 1 и 3 от програмата, които включват обучението, подготовката и подкрепата на новите учители.

Даниел Симеонов, Силвия Итова, Елена Татарова и Емил Емилов, учители от различни випуски на програма “Нов път в преподаването”

Участниците в програмата за професионално и лидерско развитие на “Заедно в час” са както завършващи студенти с високи постижения, така и опитни професионалисти от различни сфери. Програма “Нов път в преподаването” дава и много повече на новите учители: менторска подкрепа от хора с учителски опит, достъп до надграждащи обучения според нуждите им в класната стая, разнообразни възможности за споделяне на опит, видимост за училището, полезни ресурси и професионални контакти. През последната година в обучението на учителите въведохме и специални модули за ефективно преподаване в онлайн среда, които дават своя резултат и се оценяват високо от училищата партьнори.

Повече за подготовката, през която преминават учителите, прочетете тук. 

Нещо важно, което не е за подценяване и трябва да имате предвид, е че всички участници преминават през взискателен процес на подбор. Тази година от над 2000 кандидати одобрените са над 70. Прецизният подбор от страна на “Заедно в час” ви дава сигурност, че освен предварителната подготовка, квалификация и съпътстващата подкрепа, учителите притежават силна мотивация, подходящи нагласи и ценни качества, които да ги превърнат в успешни учители. 

Училището ми не попада в обхвата на програмата

До миналата година програма “Нов път в преподаването” работеше в определени региони на страната и приемаше заявки за свободни позиции само от тях. От тази година вече работим в цялата страна.  Подаването на заявки е отворено за всички общински и държавни училища, без значение от техния профил, резултати и контекст, в който работят. Това дава възможност на много училища, които до момента са искали да работят с учители от програмата, да направят първата крачка към партньорство със “Заедно в час”.

Конкуренцията е по-голяма тази година, затова подайте своите заявки възможно най-скоро. Одобрените кандидати са ограничен брой и ще започнат избора на позиции от наличните подадени заявки още в края на март.

Остават в училище само две години

Участието в програма “Нов път в преподаването” продължава две учебни години, но голяма част от възпитаниците на програмата продължават да преподават в същото училище. Много от тях дори продължават развитието си в училището, поемат повече отговорности и заемат заемат позиции като зам.-директори и лидери в проекти, инициативи и училищни тържества. 

От своя страна “Заедно в час” продължава комуникация с всички участници в програмата и се стреми да те да останат дългосрочно ангажирани с каузата за качествено образование за всяко дете.

Това дали конкретен учител продължава да преподава в дадено училище след двете години зависи до голяма степен от атмосферата и приобщаването му в училищната общност и неговите бъдещи професионални планове. От опита ни знаем, че ако искате да задържите конкретен учител в своя екип, трябва да му го покажете своевременно, а да не чакате последния месец на трудовото му взаимоотношение. 

Дори да не успеете за задържите конкретния преподавател, знайте, че всяка година набираме нови участници в програмата. Така дори след първите две години отново да се освободи позиция във вашия екип, винаги можете да подадете заявка за нов учител към нас. По този начин учениците ще работят с учители с разнообразен предишен опит, които им предоставят достъп до различни възможности за развитие и ги вдъхновяват.

10 години след създаването на “Заедно в час” сме щастливи, че много от ученици на учители от програма “Нов път в преподаването” също решават да станат учители. Тук може да прочетете историята на Гергана Чолакова, която освен учител става и участник в програма “Нов път в преподаването”, а в момента е част от екип “Обучение и подкрепа на учители” в “Заедно в час” и подкрепя новите участници в програмата.


Прочетете още:

Верка Петкова: Опитните педагози и иновативните начинаещи учители формират едно цяло – успешен педагогически екип

От писмото на един директор: В тази трудна обстановка разбрах колко е важно да бъдем заедно

Стани част от вдъхновяващите учители, които променят света на учениците си

дни
часа
минути